Jak zpřístupnit studentům všechny odevzdané úkoly

Jako učitelé můžete ve svých kurzech měnit standardní oprávnění pro jednotlivé činnosti a do jisté míry tak upravit, co vaši studenti mohou anebo nemohou v kurzu dělat. Můžete toho využít například ve chvíli, kdy chcete, aby si studenti mohli prohlédnout odevzdané úkoly svých spolužáků.


1
Otevřete úkol, ve kterém chcete odevzdané úkoly zpřístupnit, a v pravém bloku Správa zvolte možnost Oprávnění.

Bez popisku

2
Zobrazí se vám seznam upravitelných oprávnění spolu se seznamem uživatelských rolí, pro které je dané oprávnění povolené. V seznamu vyhledejte sekci Úkol a v ní pak položku Zobrazit známky.

Bez popisku

3
Klikněte na ikonu +. Zobrazí se vyskakovací okno s nabídkou rolí, ze které vyberte možnost Student.

Bez popisku

4
Studenti budou mít nyní v daném úkolu nabídku Zobrazit všechny odevzdané úkoly obdobnou té, kterou vidí vyučující. Na rozdíl od vyučujících mají ale nadále možnost odevzdat vlastní řešení úkolu.

Bez popisku

Pozor: vedle odevzdaných úkolů se studentům zobrazí i známky a hodnotící komentáře.

Podobným způsobem můžete nastavit i řadu dalších oprávnění pro různé uživatelské role. Pokud se chcete dozvědět více o tom, co které oprávnění ovlivňuje, klikněte na jeho název a zobrazí se vám popis v oficiální dokumentaci Moodlu. Všímejte si také barevných výstražných trojúhelníků, které upozorňují na případná rizika spojená s manipulací s konkrétními oprávněními.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.