K čemu slouží primární a sekundární heslo

Primární a sekundární heslo MU slouží pro autentizaci (přihlašování) k systémům, které vyžadují ověření identity. Každý uživatel (student i zaměstnanec) má UČO a primární heslo automaticky. Externisté si své přístupy řeší přes garanta, který může zřídit Sponzorovaný účet.

Jaký je rozdíl mezi primárním a sekundárním heslem?

  Primární heslo MU Sekundární heslo MU
K čemu heslo slouží

Primární heslo MU slouží k přihlášení do IS MU pro studenty a vyučující
https://is.muni.cz/auth (nevyužívá Jednotné přihlášení MUNI, ale používá vlastní přihlašovací stránku).

Dále také slouží pro přihlášení do systémům využívajícím jednotné přihlášení:

Sekundární heslo MU slouží pro ostatní služby, které využívají autentizačních prostředků IS MU, jako např. k přihlašování:

  • na PC v knihovnách, učebnách a studovnách (např. Celouniverzitní počítačové studovně)
  • k bezdrátové síti Eduroam
  • k poště IS MU protokolem IMAP nebo POP3
Změna hesla

Primární a sekundární heslo je možné změnit v IS MU

Zapomenuté heslo

Vystavení primárního hesla je možné pouze osobně, poštou nebo jej lze obnovit prostřednictvím portálu identitaobcana.cz

Sekundární heslo je možné zjistit v IS MU. Pro přihlášení použijte UČO a primární heslo.

Další doporučení

S primárním heslem k Osobní administrativě zacházejte vždy mimořádně obezřetně, zejména jej nesdělujte jiné osobě a neposílejte nezabezpečeným způsobem (například běžnou elektronickou poštou).

Zvolte si jiné heslo než primární. Sekundární heslo může být některými systémy posíláno po síti v nezašifrované podobě a je tedy považováno za méně bezpečné.

Správci ISu ani jiní zaměstnanci univerzity nikdy nevyžadují sdělení hesla e-mailem. Pokud obdržíte žádost o zaslání hesla e-mailem nebo o jeho zadání na jinou stránku než IS nebo Jednotné přihlášení MUNI, s velkou pravděpodobností se jedna o pokus o vylákání hesla.

Neukládejte své heslo do prohlížeče (volba „Zapamatovat heslo“ po zadání přihlašovacích údajů). Pokud tuto možnost povolíte, bude moci vaše heslo použít kdokoli, kdo přijde k počítači v době vaší nepřítomnosti, a přihlásit se pod vašimi údaji do Informačního systému.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.