Centrum informačních technologií FF

Budete pro svůj projekt potřebovat online databázi, webové rozhraní atp.? Přečtěte si více o možnostech spolupráce s Digitalia MUNI ARTS

13. 12. 2022

Bez popisku

Pokud připravujete projekt, jehož výstupem je online databáze, webové rozhraní s výzkumnými daty apod., pak máte možnost využít konzultací týmu fakultní infrastruktury Digitalia MUNI ARTS. A nejenom v tomto případě! Umíme poradit s následujícím:

 • rozhodnutí, zda zveřejnit dataset v repozitáři (více možností) nebo vytvořit platformu
 • design datasetu a doporučení vhodných metadatových standardů
 • dostupné nástroje pro analýzu humanitních dat (nejen textových)
 • odhad časové náročnosti dosažení výzkumných cílů – např. potřebná výše úvazků datového kurátora nebo programátora
 • asistence s plánováním rozpočtu pro tvorbu konkrétní platformy (vhodné zejména před podáním žádosti o projekt)

Můžete s námi také spolupracovat na zahrnutí vaší platformy do fakultní infrastruktury Digitalia MUNI ARTS. V tomto případě jsou dostupné dvě možnosti:

 1. Bezplatně. V rámci projektu LINDAT/CLARIAH-CZ bezplatně převádíme již existující platformy, které byly vytvořeny v minulosti v rámci výzkumného projektu, do dlouhodobě spravované fakultní infrastruktury (např. Filmové Brno). Konkrétní platformy pro převod jsou vybírány na základě konkrétních kritérií.
 2. S finanční spoluúčastí. Nabízíme také možnost domluvit si konkrétní spolupráci na připravovaném projektu (např. GAČR, NAKI aj.), která vyústí ve vytvoření dlouhodobě udržované platformy v rámci fakultní infrastruktury Digitalia MUNI ARTS. Podmínkou jsou:
 • minimálně dvě společné schůzky před podáním projektu (ujasnění si cílů projektu a představy o výsledné platformě);
 • zahrnutí částečných úvazků programátora a kurátora do osobních nákladů projektu;
 • souhlas s implementováním zavedených standardů pro všechny platformy v rámci Digitalia MUNI ARTS;
 • souhlas s předáváním metadat do národního uzlu DARIAH;
 • dostupné časové možnosti týmu provozující Digitalia MUNI ARTS.

Těšíme se na vaše zajímavé nápady a projekty. Konzultace si můžete domlouvat na adrese lindat-clariah@phil.muni.cz.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.