FF Úložiště dat FF​


Návod: Postup pro změnu fakultního hesla

Pro přístup ke službám provozovaných na serverech Filozofické fakulty se používá tzv. fakultní heslo.  Heslo lze nastavovat samostatně v Informačním systému MU v aplikaci Změna hesla pro systémy Filozofické fakulty, případně osobně v kanceláři správců počítačové sítě ve 3. NP budovy B1.

Požadavky na heslo jsou ve všech případech stejné, heslo se kvůli kontrole překlepů zadává dvakrát. Heslo musí splňovat následující požadavky:

  • délka nejméně 8 znaků
  • musí obsahovat znaky alepoň dvou kategorií (písmeno malé, písmeno velké, číslice, jiné znaky)
  • nesmí být příliš snadno uhodnutelné - založené na známém slově nebo na systematické kombinaci písmen

Heslo, které nevyhovuje nárokům na bezpečnost, bude systémem odmítnuto. Metody, jak volit heslo bezpečné a přitom zapamatovatelné, najdete například v IS MU na stránce Změna hesla. Doporučuje se volit fakultní heslo odlišné od primárního hesla do IS MU.

V případě problémů s přihlášením si projděte nejčastější známé příčiny na stránce Nemohu se přihlásit nebo kontaktujte pracovníky CIT.

Upozornění: Fakultní heslo se nepoužívá na webech využívajících systém Umbraco.

Hesla, se kterými se běžně setkáte

Primární heslo

  • slouží k přístupu do informačních systémů univerzity a k univerzitní poště (is.muni.cz, inet.muni.cz, @mail.muni.cz)
  • změnit primární heslo

Sekundární heslo

  • slouží k přístupu do počítačů a sítí (počítače v učebnách i kancelářích, bezdrátové sítě
  • změnit sekundární heslo

Fakultní heslo

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.