Automatizované záznamy z učeben
Tato služba je dostupná pouze na FF MU

Pomocí zařízení v multimediálních učebnách na FF je možné snadno pořizovat záznamy přednášek či jiných akcí. 

Spuštění natáčení

Stiskunutím tlačítka Záznam/Record na ovládacím panelu spustíte záznamové zařízení, opakovaním stiskem tlačítka pak nahrávání ukončíte. Video se záznamem se následně odešle do osobní kategorie v Medialu tomu uživateli, který byl přihlášený na PC v učebně. Pokud během nahrávání používáte projektor v učebně, vloží se promítaný obraz automaticky přímo do záběru (viz obrázek níže).

Učebny vybavené záznamovým zařízením

Automatizovaným záznamovým zařízením jsou vybaveny tyto učebny:

Budova A:
A11, A21, A24, A31

Budova B:
B2.12, B2.13, B2.21, B2.22, B2.23, B2.24, B2.32, B2.33, B2.34, B2.41, B2.42, B2.43, B2.44, B2.52

Mikrofony pro záznam

Pro kvalitní a srozumitelný záznam zvuku doporučujeme mluvčím používat mikrofon. Mikofony jsou uložené ve skříňce v katedře, kterou lze odemknout čipovou kartou.

Po ukončení záznamu prosím uložte mikrofony zpět do nabíjecí stanice a přesvěčte se, že se nabíjejí (kontrolka na stanici svítí).

Návody

Službu poskytuje a zajišťuje Centrum informačních technologií Filozofické fakulty (CIT FF).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.