Centrum informačních technologií FF

LEVYNA a HUME Lab vás zvou na přednášku a workshop

Zúčastněte se online přednášky a workshopu, které přednese evoluční a kognitivní antropolog dr. Manvir Singh.

2. 12. 2021

LEVYNA a HUME Lab vás zvou na přednášku a workshop, jež přednese evoluční a kognitivní antropolog dr. Manvir Singh (Ph.D. Harvard University, 2020) působící na Institute of Advanced Study, Toulouse. O zacílení jeho výzkumu se dozvíte více na jeho webových stránkách. Jeho akademický Twitter je @mnvrsngh. Nejcitovanější práce naleznete snadno přes jeho Google Scholar profil.

Přednáška: The social and psychological origins of religious super-attractors
9. 12., 16:00–17:00, online

V této přednášce bude představen výzkum o povaze a původu tří náboženských tzv. super-atraktorů: šamanismu, náboženského sebezapření a víry v nadpřirozené tresty. Tyto kulturní praktiky se objevily ve velké většině lidských společností, předcházely doktrinálním náboženstvím a přetrvávají, i když se je doktrinální náboženské autority snaží zrušit. Na základě kulturní evoluční teorie, mezikulturních srovnávacích projektů a studií provedených mezi mentawajskými lidmi v Indonésii budou charakterizovány tyto praktiky a předloženy hypotézy, proč se opakují. Následně budou tyto hypotézy otestovány proti antropologickým datům.

Připojit se k přednášce

Workshop: Building and analyzing large, cross-cultural databases to understand global patterns
10. 12., 10:00–12:00, online

Již více než století zaznamenávají terénní pracovníci bohaté kulturní produkty lidských společností, včetně písní, příběhů a vizuálního umění. Nové výpočetní metody a mnohem snadnější přístup k těmto sbírkám umožňují výzkumníkům studovat univerzalitu a rozmanitost kulturního chování v měřítku, které dosud nebylo nemožné. Na tomto workshopu budeme diskutovat o budování a analýze velkých mezikulturních databází. Zaměříme se na dva projekty: Natural History of Song, databázi struktury a chování písní, a Anansi, databázi mýtů, lidových pohádek a legend. Budeme diskutovat o tom, jak se tyto projekty vybudovaly, o některých technikách pro jejich analýzu a o problémech, které při analýze vyvstávají.

Připojit se k workshopu


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.