Zoom


Návod: Stažení seznamu účastníků meetingu/webináře

1
Přihlaste se do webového rozhraní přes Sign In with SSO.  na adrese https://cesnet.zoom.us

2
Po přihlášení v bočním menu zvolte Reports.

3
Zvolte pole Usage. Poté vyberte požadovaný meeting.

3
Zatrhněte Show unique users a poté Export.

Návod vznikl ve spolupráci s e-learningovým týmem LF UK v Plzni.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.