Správa skupin a přístupů


Dostupné IT Zdroje

Pro funkčnost skupiny je nutné ji propojit na požadovaný IT zdroj. Tabulka uvádí základní informace o IT zdrojích, IT službách a kdo má právo tyto IT zdroje propojit se skupinou. Dále obsahuje i informaci, kdo na tento zdroj má právo automaticky. Pro žádost o propojení můžete využít formulář.

IT Služba Název zdroje Popis Automaticky definovaný přístup Oprávnění uživatele
Studovny Computers network (UPS) Uživatelé skupin přiřazených k tomuto zdroji získají přístup k přihlášení k univerzitním počítačům (síť UPS) Aktivní studenti
a zaměstnanci MUNI
IT správci
(IT pracoviště a IT Service Desk)
Wi-Fi Access to EduroamInternal (WIFI) Přiřazením skupin k tomuto zdroji získají členové skupiny oprávnění k používání MUNI Wi-Fi Aktivní studenti
a zaměstnanci MUNI
IT správci
(IT pracoviště a IT Service Desk)
VPN Access to MUNI VPN Přiřazením skupin k tomuto zdroji získají členové skupiny oprávnění používat MUNI VPN Aktivní studenti
a zaměstnanci MUNI
IT správci
(IT pracoviště a IT Service Desk)

Pro přiřazení IT zdrojů k jednotlivým účtům postupujte dle návodu Jak přiřadit IT zdroje (resource) sponzorovanému účtu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.