MUNI Propagace na informačních panelech

Propagace na informačních panelech se liší fakultu od fakulty, vyberte tu svoji. Kontakty na ostatní univerzitní pracoviště naleznete v přehledu IT center.