Nový katalog učeben FF

22. 10. 2019

Na fakultním webu jsme v sekci pro zaměstnance zveřejnili katalog učebenJeho účelem je nabídnout všem vyučujícím přehled technického vybavení a kapacity učeben FF, aby mohli přesněji specifikovat své požadavky při rozvrhování výuky. 

Připomínky nebo komentáře nám prosím zasílejte nejlépe jako odpověď na tuto zprávu. Děkujeme. 

Více článků

Přehled všech článků