Síťová úložiště MU


Pro ukládání dat v podobě standardních souborů provozujeme disková úložiště dostupná po síti. Pro uživatele se chovají obvykle jako další disk v systému ( „síťový disk“). Jsou vhodná pro ukládání libovolných souborů od textových dokumentů po výstupy z výpočtů a rozsáhlých měření, a to i ve výrazně větším objemu než u cloudového úložiště. 

Disková úložiště jsou určena pro ukládání souborů, s nimiž se aktivně pracuje, v objemech do desítek TB na skupinu uživatelů. Lze nastavit sdílení dat ve skupinách podle potřeby, stejně dobře lze ovšem úložiště použít i pro individuální nesdílená data. Podle objemu dat je nicméně většinou potřebné rozlišit vhodnou ukládací technologii.

Vlastnosti úložiště

 • je možné sdílet složky a soubory s kolegy a (zejména doktorskými) studenty, na požádání lze zajistit i přístup externistů
 • úložiště je přístupné přímo ze všech sítí MU včetně wifi sítí eduroam a MUNI, při přístupu z vnějšku sítě univerzity je třeba se připojit přes VPN, úložiště se připojuje pomocí běžného „sdílení souborů“ (protokolem CIFS)
 • úložiště je dostupné protokolem SCP napřímo odkudkoli ze sítě MU i ze světa
 • úložiště je denně zálohováno a několikrát denně se na něm vytvářejí snapshoty, pokud si uživatel smaže nebo přepíše soubor, lze jej obnovit na požádání
 • přístup k nim se zřizuje na požádání, správce úložiště připraví diskový prostor pro uživatelskou skupinu
 • přístup jednotlivých uživatelů si pověřený zástupce uživatelské skupiny řídí sám pomocí skupiny v ISu / v systému Perun

Typy úložišť

 • Střední úložiště – je síťové datové úložiště („síťový disk“), které můžete využít pro ukládání libovolných pracovních dat, a to i ve výrazně větším objemu, než u standardního úložiště.
 • Velké úložiště – je síťové datové úložiště („síťové disky“) pro ukládání objemných pracovních dat nebo dat charakteru archivu nebo záloh.

Podmínky užívání

Úložiště se nehodí pro ukládání dat, nad kterými se provádí obrovské množství operací (jako jsou například databáze), nebo velkých archivních dat, ke kterým se přistupuje pouze zřídka. Úložiště rovněž není možné použít pro ukládání nešifrovaných medicínských dokumentací a podobně přísně chráněných materiálů.

Alternativní řešení

Na MU a v národní infrastruktuře úložišť jsou k dispozici další zdroje, které je možno použít. Jsou to zejména:

 • úložiště pro zpracování dat ve výpočetních centrech (CERIT-SC a MetaCentrum)
 • archivní úložiště provozovaná sdružením CESNET
 • úložiště připravená pro ukládání citlivých medicínských dokumentací

Pokud některá z výše uvedených vlastností nevyhovuje potřebám uživatelské skupiny, kontaktujte nás a vaše požadavky na ukládání dat zkonzultujeme.

Návody 

Další informace

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.