Srovnání vlastností Virtualizační platformy MU a Metacentrum Cloud

Přestože jsou cílové skupiny služeb MetaCentrum Cloud a Virtualizační platformy MU rozdílné, jejich vlastnosti se v některých oblastech překrývají, což může vést k nedorozuměním. Proto jsou na této stránce porovnány vybrané vlastnosti obou prostředí. Pro většinu existujících požadavků a scénářům použití bude vyhovovat prostředí OpenStack, které je doporučeno jako první volba. V případě nejasností nebo zájmu o konzultaci kontaktujte vm@ics.muni.cz.

Metacentrum Cloud (OpenStack) Metacentrum Cloud je plnohodnotné cloudové prostředí postavené na platformě OpenStack. Disponuje širokou hardwarovou i softwarovou podporou pro aplikace z oblasti HPC, ale jeho využití není omezeno jenom na tuto oblast a vyhovuje pro řadu dalších scénářů použití.
Virtualizační platforma
(VMware vSphere)
Pro provoz virtuálních serverů s vysokými požadavky na dostupnost služby a zabezpečení dat nabízíme virtualizační platformu postavenou na technologiích VMware vSphere. Zde klademe maximální důraz na stabilitu provozovaného prostředí. Prostředí je vhodné pro provoz různých infrastrukturních služeb, které nejsou přizpůsobené pro provoz v cloudovém prostředí. Typicky se jedná například o poštovní, webhostingové, databázové, autentizační nebo souborové servery.

Příklady použití

Potřebuji několik virtuálních serverů s co největším výkonem CPU nebo GPU.

V takovém případě doporučujeme využít Metacentrum Cloud, které disponuje velkou kapacitou v CPU i GPU.

Pro výuku předmětu XY si na začátku každého semestru chci založit několik desítek virtuálních serverů, nadefinovat sítě, které je propojují a dát je k dispozici studentům předmětu.

V tomto případě doporučujeme hned z několika důvodů využít Metacentrum Cloud:

  1. Metacentrum Cloud disponuje dostatkem hardwarových zdrojů pro spuštění desítek virtuálních serverů.
  2. Pro OpenStack je k dispozici celá řada orchestračních nástrojů, které je možné využít pro orchestraci takového prostředí. Mezi nejznámější patří Terraform nebo Ansible.
  3. Díky podpoře overlay sítí si může uživatel definovat vlastní síťovou architekturu v rámci svého projektu.

Dosluhuje nám hardware serveru, na kterém provozujeme elektronickou poštu, DNS server a webové stránky projektů naší fakulty.

Doporučuje využít služeb Virtualizační platformy, na které již několik takových serverů provozujeme.

Srovnání obecných vlastností

  Metacentrum Cloud
(OpenStack)
Virtualizační platforma
(VMware vSphere)
Stabilita  
Výkon  
Orchestrace  
Flexibilita  

Srovnání uživatelských rozhraní

Prostředí Metacentrum Cloud (OpenStack) nabízí uživateli mnohem více možností samostatné konfigurace a ovládání svých serverů a prostředí (self-service).

  Metacentrum Cloud
(OpenStack)
Virtualizační platforma
(VMware vSphere)
WWW rozhraní
Programové rozhraní (API) x
Ovládání z příkazové řádky x
Vytvoření/zrušení virtuálního serveru uživatel administrátor
Spuštění/vypnutí virtuálního serveru uživatel uživatel
Vytvoření/zrušení diskového úložiště uživatel administrátor
Připojení diskového úložiště uživatel administrátor
Vytvoření/zrušení síťového segmentu uživatel administrátor
Vytvoření/zrušení síťového firewallu uživatel administrátor
Vytvoření/zrušení komplexního prostředí (stack) uživatel x

Srovnání dostupnosti a zabezpečení dat

  Metacentrum Cloud
(OpenStack)
Virtualizační platforma
(VMware vSphere)
Snímky (snapshots)
Replikace x
Zálohování x
High Availability x
Fault Tolerance x
Geograficky oddělené lokality x

Virtualizační platforma (VMware vSphere) Metacentrum Cloud (OpenStack)

Přesměruje na stránky Metacentrum Cloud (OpenStack).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.