Uskutečnila se Konference kanceláře e-learningu CIT FF MU

29. 11. 2022

Bez popisku

Aktivity probíhají v rámci projektu NPO MUNI 3.2.1 SC A2 – Rozvoj v oblasti distanční výuky, online výuky a blended learning za finanční podpory Evropské unie a MŠMT ČR a realizuje je Centrum informačních technologií FF MU. Registrační číslo projektu NPO_MUNI_MSMT-16606/2022.

25. 11. 2022 se uskutečnila konference Kanceláře e-learningu, která proběhla hybridně.

Dopolední program byl zaměřen na sdílení zkušeností ohledně technologií ve výuce, konkrétně se jednalo a aktivizační nástroje. Z nástrojů, ke kterým nabízíme licence pro vyučující na FF MU, byl představen Padlet (nástroj pro společnou práci studujících), Nearpod (prezentační nástroj s aktivizačními prvky) a Socrative (prostředí pro tvorbu různých forem testů). Tyto komerční nástroje doplnil nástroj pro tvorbu kvízů KvIS, který je dostupný přímo z IS MU. Cílem bylo inspirovat ostatní vyučující k používání aktivizačních prvků v prezenční i online výuce.

Dalším bodem programu byla prezentace kurzů, které dostaly podporu v rámci Stipendijního programu, nebo jsou součástí podpory v rámci Národního plánu obnovy. Akademičky a akademikové ukázali, jaké e-learningové kurzy vznikají, co se podařilo, co se sami při vytváření e-learningové opory naučili a jakou mají zpětnou vazbu od studujících.

Odpolední program zahájilo představení činnosti Kanceláře e-learningu. Zájemkyně a zájemci se mohli při individuálních konzultacích seznámit s nabídkou služeb, které mohou využívat při své práci. K vyzkoušení byly připravené VR headsety nebo bylo možné konzultovat s video studiem případnou spolupráci. Také se účastníci mohli inspirovat novými aktivizačními prvky H5P, které jsou k dispozici v ELFu a poprvé byla představena možnost automatických reportů z kurzů v ELFu.

Konferenci uzavřela panelová diskuze, při které se diskutující ohlédli za dobou covidovou. Zhodnotili uplynulé období a mluvili o tom, co si z online krizové výuky přenesli do dnešní doby - možnost konání pracovních porad online, ušetřený čas cestováním na schůzky, zlepšení digitální gramotnosti.

Pro připomenutí si můžete prohlédnout několik fotek z naší galerie:


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.