Návod: Webové rozhraní fakultní pošty Roundcube

Pro výběr a posílání zpráv fakultní pošty primárně slouží e-mailové programy pro počítač nebo chytrý telefon (například Thunderbird, Outlook). Jejich nastavení najdete v návodu. Alternativně však můžete na počítači používat webové rozhraní Roundcube.

Fakultní účet zřizuje CIT FF, heslo si pak uživatel nastavuje v IS MU.
Fakultních adres převedených do Office 365 se tento návod netýká, vybírají se v Outlooku.


Roundcube - přihlášení do webmailu FF

Přihlášení do Roundcube

Do webového prohlížeče zadejte adresu:

https://mail.phil.muni.cz

Přihlašovací jméno k fakultní poště je obvykle přezdívka před zavináčem (jmeno@phil.muni.cz) a heslo určené k fakultním službám. Fakultní heslo lze měnit v IS MU.


 

Roundcube - hlavní okno

Základní ovládání

Po přihlášení uvidíte hlavní okno rozdělené do tří sloupců. Levý sloupec obsahuje složky, prostřední seznam zpráv ve vybrané složce a pravý náhled zprávy, pokud na některou v seznamu jednou kliknete.

Vybráním zprávy se zpřístupní i možnosti, jak se zprávou naložit, například odpovědět, přeposlat, přesunout a smazat. Kromě klikání na ikony (odpovědět) můžete využít přetažení zprávy ze seznamu složky do jiné složky (přesunout do) nebo použít klávesnici, například [Delete] pro přesun zprávy do složky Koš.

Chcete-li vybrat více zpráv v seznamu za sebou, například k přesunu či smazání, klepněte myší na první vybíranou v seznamu a při držení klávesy [Shift] klepněte myší na poslední. Nebo jednotlivě vyklikávejte myší zprávy při držení klávesy [Ctrl].

Odhlášení provedete klepnutím na text Odhlásit v pravém horním rohu.


 

Roundcube - odesílání zprávy

Odesílání zpráv

Novou zprávu můžete začít psát po klepnutí myší na ikonu Napsat zprávu.

Další možností je přeposlat nebo odpovědět na jinou doručenou zprávu.

Okno pro posílání zpráv má vlevo seznamy kontaktů. Po přepnutí mezi fakultním a osobním seznamem můžete vyhledávat adresy, stačí do políčka nad seznamem zapsat několik písmen z jména nebo adresy a stisknout klávesu [Enter].

V pravé části okna je pole pro adresáta, předmět a samotný text. Vyplňte adresáta, předmět a text zprávy. Přílohu přidejte klepnutím na ikonu Přiložit nahoře nebo přetáhněte soubor do označeného místa v pravé části vedle textu zprávy. Zprávu odešlete kliknutím na ikonu Odeslat vlevo nahoře.


 

Nastavení

Do nastavení webového rozhraní se dostanete klepnutím na ikonu Nastavení v pravém horním rohu hlavní stránky.

 

Roundcube - profil, zobrazované jméno, podpis

Podpis a jméno

Přejděte do Nastavení : Profily : <jmeno@phil.muni.cz>. Do políčka Zobrazit jméno zadejte své jméno, které se má zobrazovat příjemcům na místě odesílatele. Do políčka Podpis zadejte zprávu, kterou chcete ke svým zprávám připojovat. Ve výchozím nastavení se podpis k novým zprávám a odpovědím připojuje.

Jestli se má podpis vkládat a kam, se nastavuje jinde.

 

Roundcube - nastavení odpovědi

Odpovídání

Výchozí nastavení pro odpověď je odpovídat pod citovanou zprávou. Chcete-li odpovídat na začátku, přejděte do Nastavení : Vlastnosti : Psaní zpráv. Vyberte:

  • Při odpovídání [začít novou zprávu nad původní]

 


 

Službu poskytuje a zajišťuje Centrum informačních technologií Filozofické fakulty (CIT FF).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.