CIT FF  |  IT služby pro zaměstnance FF  |  Archiv newsletteru  |  1/20
Odesláno 5. 3. 2020, 7:29

Novinky z CITu – technologie, služby, školení

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

je tu nové číslo čtvrtletního newsletteru Centra informačních technologií pro zaměstnance Filozofické fakulty. Přinášíme vám přehled fakultních novinek z oblasti technologií i jejich využití ve vzdělávání a upozorňujeme na vybrané události či služby, které by vám nejen v nadcházejícím semestru mohly přijít vhod.

Podvodným e-mailem to jenom začíná

Při čtení své e-mailové schránky buďte prosím velmi obezřetní. Jen za minulý rok bylo na MU registrováno přes 110 tisíc počítačových útoků. Počítejte s tím, že kybernetické útoky se stále zdokonalují. Je také pravděpodobné, že útočníci se budou snažit prolomit zabezpečení systémů MU pravidelně. Pokud dostanete podezřelou zprávu:

  • v žádném případě její přílohy neotevírejte,
  • požadované částky neplaťte,
  • zprávu vždy přepošlete (i s přílohou) na CSIRT-MU (csirt@muni.cz), i když jde o případ, který již byl hlášen.

Prevence je velmi důležitá. O důsledcích aktuálních případů, kdy se úspěšnému útoku předejít nepovedlo, se dočtete v našem článku.

workshopy a školení

Školení pro zaměstnance a studenty FF: Umbraco

Pro rostoucí zájem jsme se rozhodli pořádat pravidelná školení k webovému redakčnímu systému Umbraco. Školení se zaměřuje na seznámení s rozhraním systému a jeho základní funkce, jako jsou vytváření článků a vkládání prvků do stránky. Maximální kapacita školení je 10 osob, přičemž vždy vyhlašujeme současně 2 termíny, na něž je možné se přihlásit.

Nejbližší školení na základní funkce se konají:

  • v pátek 13. 3. 2020
    v učebně B2.33 od 14:00

  • v pátek 20. 3. 2020
    v učebně B2.33 od 14:00

V případě zájmu o školení k některé z pokročilejších funkcí systému (newslettery, systém filtrování článků apod.) nám prosím zašlete zprávu přes formulář a domluvíme se na zaškolení individuálně.

technika a techniky

V budově G je nová učebna pro jazykovou výuku

Nácvik simultánního tlumočení s menší skupinkou studentů již není nutné realizovat v posluchárně B2.13. V suterénu budovy G na Gorkého byla počítačová učebna G02 doplněna o tlumočnickou kabinu s vybavením (hrazeno z projektu MUNI4Students).

Současně s tím bylo do učebny instalováno hardwarové i softwarové vybavení jazykové laboratoře SmartClass+, které nabízí možnosti pro nácvik tlumočení a další formy jazykové výuky. K jazykové laboratoři plánuje Kancelář e-learningu CIT FF v nejbližší době uspořádat školení.

Jak na tiskárny

V prosinci jsme zveřejnili novou stránku s přehledem dostupných možností tisku na fakultě. Je zde kupříkladu popsáno, jak lze poslat soubor do tisku z domova nebo jak má uživatel s fakultními tiskárnami pracovat. Přidali jsme i srovnání cen za tisk na společných katederních tiskárnách a na malých stolních tiskárnách, které jsou na fakultě využívány také. Jak se asi dá předpokládat, jednotné využití velké tiskárny celým pracovištěm vychází levněji.

Na FF MU toto nedávno vzaly v potaz Zahraniční oddělení a Ústav archeologie a muzeologie. S pomocí CIT FF zakoupila obě pracoviště formou poptávkového řízení jednu centrální tiskárnu. Stejně jako v těchto dvou případech nabízíme pomoc při nákupu a technickém řešení zapojení tiskárny i ostatním pracovištím fakulty.

projekty

Videostudio CIT FF nabízí úzkou spolupráci

Videostudio CIT FF, které v minulých letech spolupracovalo například na tvorbě obsahu pro platformu Humanitní vědy dokořán, se obrací na akademická pracoviště FF MU a nabízí jim rozšířenou podporu při tvorbě audiovizuálních materiálů pro účely výuky a výzkumu. Na každé akademické pracoviště na fakultě je orientačně vyhrazeno 80–90 hodin, které pracovníci videostudia mohou v průběhu roku 2020 věnovat přípravě audio- či videomateriálů pro dané pracoviště. Z uvedené hodinové dotace jsou pokrývány jak žádosti o videoslužby jednotlivých zaměstnanců FF, tak požadavky na asistenci videostudia u projektů realizovaných v rámci Programu na podporu využití technologií ve výuce.

Pokud máte zájem za své pracoviště využít služby videostudia, kontaktujte nás prosím a domluvíme se na spolupráci.

Nová skupina uživatelské podpory pro O365

V souvislosti se zahájením projektu systematického zavádění služeb Office 365 na servisní pracoviště FF MU jsme v aplikaci Microsoft Teams vytvořili novou skupinu uživatelské podpory. Do skupiny můžete psát veškeré své zkušenosti a dotazy související s tímto kancelářským balíkem programů.

upozornění a novinky

Konec podpory Windows 7 a nové antiviry

V lednu 2020 ukončila společnost Microsoft podporu operačního systému Windows 7. Pokud stále ještě používáte fakultní notebook s touto verzí systému, obraťte se prosím ihned na techniky CIT a požádejte o přeinstalaci systému na Windows 10 (bude-li technicky možná).

V souvislosti s tím upozorňujeme také na to, že koncem roku 2019 vypršela licence placených antivirů a univerzita přešla na bezplatný program Microsoft Windows Defender (pro Windows 8 a 10). Nový antivir se aktivuje automaticky po odinstalaci dříve užívaného antiviru (návod na odinstalaci najdete zde).

Děkujeme za vyplnění dotazníku ke spokojenosti s novými učebnami

V předchozím čísle našeho newsletteru jsme vás žádali o vyplnění dotazníku zaměřeného na průzkum spokojenosti s novou podobou učeben na FF MU. Dotazník celkově vyplnilo 220 osob, za což děkujeme! Výsledky dotazníku se chystáme zveřejnit v dalším čísle našeho čtvrtletního newsletteru.

Narazili jste na technický problém anebo potřebujete s něčím poradit? Požadavky na služby CIT zadávejte prosím přes web na adrese go.phil.muni.cz/pozadavek.

Odkaz  Odebírat newsletter Odkaz  Kontaktovat CIT

© 2021
Masarykova univerzita