CIT FF  |  IT služby pro zaměstnance FF  |  Archiv newsletteru  |  Odesláno 11. 12. 2020, 19:19

Novinky z CITu – technologie, služby, školení

Veselé Vánoce a šťastný nový rok přeje CIT!

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

blíží se konec roku a s ním přinášíme i poslední letošní newsletter CIT. Tento rok byl náročný – v důsledku nečekané situace jsme byli nuceni přejít do online režimu a mnozí z nás tak museli přepracovat podobu svých kurzů do online formy. Nyní nás čeká opět zkouškové období, které bude pravděpodobně taktéž probíhat distanční formou. V tomto ohledu by Vám mohl pomoci například níže zmíněný workshop nebo naše stránky online výuky. Než se ovšem začtete do aktuálních zpráv, chtěli bychom Vám tímto popřát klidné prožití Vánočních svátků a všechno nejlepší do roku 2021. 

Srdečně, 
Centrum informačních technologií FF MU 

Workshop: Jak na testy v ELFu?

Připravujeme pro Vás workshop zaměřený na práci s elektronickými testy v ELFu. Naučíte se tak:  
- jak fungují základní typy testových otázek a jak je vytvořit,  
- jak testové otázky organizovat v rámci banky úloh,  
- jak vytvořit nový test a naplnit jej pevně danými i náhodně vybranými otázkami,  
- jaké jsou základní možnosti zabezpečení testů,  
- jak si prohlédnout odpovědi studentů, přepsat automaticky udělenou známku a přidat ke známce komentář. 

Workshop se uskuteční 15. 12. Od 16:00.

Digitalizace publikací v roce 2020

Letos digitalizací prošlo 49 publikací, bylo digitalizováno 18 634 stran a vyřešili jsme 23 požadavků. Pokračovaly také práce na 2 digitalizačních projektech, na nichž děláme již od minulého roku a v jejichž rámci jsme digitalizovali 58 293 stran. I přes nepříznivou situaci jsme tedy digitalizovali a služby v tomto směru nabízíme i nadále. Jestliže máte zájem je využít, přečtěte si podrobnosti o digitalizaci a napište nám. V současném období online výuky jsou digitalizované texty velkou výhodou pro vyučující i studenty.

Nová technika pro online výuku v učebnách K a L

Do učeben K24, K31, L21 a L35 jsme přidali novou techniku pro účely streamování v MS Teams. Nově v těchto učebnách najdete mikroporty pro kvalitnější zachycení zvuku (umístěny jsou v katedře; návod k použití je také na katedře) a webkameru, která snímá prostor magnetické tabule (na tabuli je možné psát a studenti doma i v učebně to uvidí). Učebny jsou tak lépe přizpůsobené pro online či hybridní výuku.

 

Pokusy o nabourání sítě nepřestávají

Za poslední rok univerzita zaznamenala mnoho pokusů o nabourání do síťové infrastruktury MU. Nejčastější jsou tzv. phishingové kampaně, které čím dál věrohodněji nabádají ke kliknutí na odkaz, předání přihlašovacích údajů nebo otevření přílohy e-mailu. Jestliže se s takovým e-mailem ve své schránce setkáte, přepošlete je na CSIRT-MU (csirt@muni.cz), kde jej ověří a případně odesílatele zablokují. Vaše včasné nahlášení zařídí, že daný nebezpečný web už nikomu ze sítě MUNI neuškodí, dojde k jeho zablokování. O útocích z poslední doby se dočtete na webu CSIRT-MU, kde popisují konkrétní případy, ale průběžně o nich informujeme i na webu CITYammeru.

Vzdálený přístup ke specializovaným programům

Mnozí vyučující ve své výuce využívají specializované programy, které z důvodu přechodu do distanční výuky nebylo možné využívat. Dohodli jsme se proto s ÚVT na řešení pomocí terminálových serverů, ke kterým lze přistupovat prostřednictvím vzdáleného přístupu. Program je nainstalován na vzdáleném serveru, a tak jej studenti po přihlášení mohou využívat podobně jako by tomu bylo v počítačové učebně.

 

Neakademická pracoviště převedena do O365

Začátkem října jsme dokončili převod účtů zaměstnanců neakademických pracovišť do prostředí Microsoft Office 365. Převedeno je tak přibližně 150 uživatelů, kterým jsme nastavili Outlook, OneDrive a Teams. V programu MS Teams zároveň poskytujeme uživatelskou podporu pro všechny uživatele těchto nástrojů. Účty zaměstnanců akademických pracovišť začneme převádět v příštím roce.

Přesun centrálního datového úložiště pod ÚVT

Službu datového úložiště poskytovaného serverem kosopad.phil.muni.cz jsme nahradili „středním úložištěm“ -- službou poskytovanou ÚVT. Veškerá data budou do nové infrastruktury přesunuta do konce roku. Zásadní změnou pro vlastníky dat je možnost přiřazovat přístupová oprávnění jednotlivým uživatelům na základě členství ve skupině v ISu, kde pomocí aplikace „Skupiny osob“ mohou správci definovaní vlastníkem dat upravovat členství sami. Podrobnosti o službě se dozvíte v dokumentu o středním úložišti. 

z historie CIT

Do dalšího historického okénka jsme vybrali fotografii z počátků CIT (tehdy ještě Laboratoř výpočetní techniky). Jedním z prvních počítačů, který jsme měli, byl ZNK 2. Jistě nelze přehlédnout televizi MERKUR, která nahrazovala monitor nebo disketové mechaniky po pravé straně. Jednalo se o počítače vyráběné zemědělskou firmou Agrodat Znojmo. Podrobně o nich nebo třeba i dříve používaném počítači IQ 151 se dočtete na našem webu v sekci historie CIT.

Narazili jste na technický problém anebo potřebujete s něčím poradit? Požadavky na služby CIT zadávejte prosím přes web na adrese go.phil.muni.cz/pozadavek.

Odkaz  Odebírat newsletter Odkaz  Kontaktovat CIT

© 2021
Masarykova univerzita