CIT FF  |  IT služby pro zaměstnance FF  |  Archiv newsletteru  |  Odesláno 9. 6. 2021, 15:35

Novinky z CITu – technologie, služby, školení

Nová technika v učebnách

Učebny jsou nově vybaveny technikou, která poslouží (nejen) při hybridní výuce. Jedná se o převodníky umožňují použití externích kamer (např. na stěnách nebo stativech) a mikrofonů v MS Teams. Tuto techniku můžete nyní využívat i při natáčení záznamů vašich přednášek.  

Kolik studentů může být v učebnách při dodržení 1,5 m rozestupů?

Nově můžete v IS MU zjistit počet studentů, kteří se do učebny vejdou při dodržování rozestupů 1,5 m. Stačí si rozkliknout vybranou učebnu, kde následně v popisku tuto informaci najdete.

Na popisky v IS MU můžete snadno přejít i přes fakultní Katalog učeben, v němž u každé učebny najdete proklik na popisek v IS.

Webinář o flipped classroom a jeho aplikaci do výuky

Jak na výukovou metodu, při které si část materiálů studenti nastudují doma a ve výuce se o jejich obsahu diskutuje? 

Dne 10. června od 9:00 organizuje Kancelář e-learningu CIT FF webinář, v jehož průběhu se o této metodě dozvíte více a naučíte se její základní postupy. Webinář bude zaměřen i na využití flipped classrooom při online výuce. 

Deadline přihlašování do stipendijního programu se blíží

Nepromeškejte nejzazší termín pro odevzdání návrhů projektů, který vyprší 14. 6. 2021. Do stipendijního programu na podporu využití technologií ve výuce se můžete přihlásit s jakýmkoliv projektem, který výuku za použití informačních technologií inovuje. V posledním běhu programu bylo podpořeno 24 projektů z 30 přihlášených, v minulém roce pak 22 z 32 přihlášených. 

 

Podpora využití technologií při snižování studijní neúspěšnosti

V rámci projektu Podpora online vzdělávání napříč všemi fakultami Masarykovy univerzity poskytujeme garantům všech bakalářských programů na FF MU finanční, technickou, audiovizuální a metodickou podporu pro rozvoj alespoň jednoho stěžejního předmětu daného programu. V případě zájmu o tuto podporu je nutné odeslat přihlašovací formulář do 14. 6. 2021.

Dezinfekce v PC učebnách

Počítačové učebny na Filozofické fakultě MU (L11, G02, G21, G22, B2.33) jsme dovybavili nádobami s dezinfekcí ke každému PC. Učebny lze využívat výhradně pro zkoušení, a to při dodržení zvýšených hygienických opatření – používání respirátorů, časté dezinfikování rukou, zvláště pak před začátkem práce na PC. Výjimkou je PC učebna N31, která není dostupná z důvodu probíhající rekonstrukce.

edX a Coursera – online kurzy pro FF

Pořídili jsme fakultní licence k programům edX a Coursera, které nabízejí velké množství online kurzů pro studenty i zaměstnance. Pro uživatele z filozofické fakulty mohou být zajímavé především kurzy z oblasti humanitních věd, kterých tu taktéž několik najdete.  

V případě zájmu o licenci je nutné se zaregistrovat přes náš formulář a počkat na e-mail s aktivačním odkazem.  Dle vybraného programu potom můžete absolvovat buď jeden, nebo více kurzů zdarma (více o kurzech zdarma naleznete na stránkách služeb Coursera edX).

MS Teams: Nový režim zobrazení, vylepšená prezenční listina i nové funkce breakout rooms

Do MS Teams opět přibylo několik funkcí, které mohou být přínosem při online výuce. Seznam těch nejdůležitějších najdete v přiloženém článku.

 

Aktualizovali jsme ukázkový kurz Vitrína

Do ukázkového kurzu Vitrína jsme přidali několik dalších ukázek a opravili jsme chyby. Aktualizován byl například modul úkol, v němž naleznete nové ukázky možného nastavení úkolu. Pro vyučující, kteří s ELFem doposud nepracovali, je tedy Vitrína ukázkou funkcí, které ELF nabízí a jež mohou ve svých kurzech využít.

Historie CIT: Konference SCO 2004

Jelikož se v posledních měsících výuka konala především v online prostoru, stojí za to si připomenout právě událost zaměřenou na e-learning. Začátkem roku 2004 pořádala FF MU ve spolupráci s Univerzitou Hradec Králové konferenci SCO 2004, která byla setkáním uživatelů a tvůrců obsahu pro elektronické kurzy na vysokých školách. V době, kdy byl e-learning na českých vysokých školách teprve v začátcích, to byla skvělá příležitost k výměně znalostí a zkušeností z této oblasti. Na přiložené fotografii je zachycen CD-ROM, na němž se nacházel sborník z této konference. V galerii na níže přiloženém odkaze si můžete prohlédnout více fotografií z akce (pro zobrazení je nutné být připojen k univerzitní síti). Další zajímavostí roku 2004 bylo pro naši fakultu zavedení LMS Moodle, jenž dodnes používáme pod názvem ELF (odvozeno od výrazu Elearning filozofický), a který vznikl sloučením s původním systémem e-doll.

Narazili jste na technický problém anebo potřebujete s něčím poradit? Požadavky na služby CIT zadávejte prosím přes web na adrese go.phil.muni.cz/pozadavek.

Odkaz  Odebírat newsletter Odkaz  Kontaktovat CIT

© 2021
Masarykova univerzita