CIT FF  |  IT služby pro zaměstnance FF  |  Archiv newsletteru  |  Odesláno 1. 7. 2020, 17:40

Novinky z CITu – technologie, služby, školení

editorial

Vážené dámy, vážení pánové, 


zdravíme vás z bezpečné vzdálenosti obrazovky počítače! Nyní běžná anglická fráze „social distancing“ je sice v češtině redukována na čistě vojenské „dodržování rozestupů“, ale aspoň u nás v CIT jsme během první iterace viru Covid-19 v naší republice zjistili, že nejvíc „nám chybí lidi“ (někomu dříve, někomu později, nakonec ale všem).  Komunikovali jsme spolu během této doby – podobně jako vy – především pomocí technologií, které vytvářejí aktuálně poptávaný společenský odstup tak nějak ze své definice, a jsou tedy z hlediska opatření proti šíření viru bezpečné.

 

Nebylo snadné se tak často a tak dlouho soustředit vedle věcného tématu rozhovorů také na mimiku, tón hlasu, gesta a posez ostatních kolegyň a kolegů, tj. právě na překonávání tohoto „bezpečného“ odstupu. V zájmu plnohodnotné osobní hygieny – udržení si zdraví v jeho celosti, nejen toho fyzického – jsme to však dělali, a vlastně se nám to nakonec docela dařilo. Věděli jsme vždycky, že nejde o trvalý stav, že se nakonec potkáme a sedneme si k poradám kolem jednoho fyzického stolu, a to nás posilovalo v odhodlání nepředat technologii vládu nad tím, jak spolu technickými prostředky jednáme. V centru pozornosti nadále zůstali konkrétní živí lidé a jejich vstupy do projednávané věci.

Naše základní poučení z této krize je, že to jde: zůstat plně lidmi, i když je mezi námi fyzická/technologická bariéra. Stojí to úsilí, je potřeba být nekonformní a stále hledat nové způsoby plné lidské komunikace, je potřeba věnovat zvýšenou pozornost projevům ostatních a citlivě na ně reagovat, neztratit humor – ale jde to!  

Kromě porad jsme spolu s vámi technologie vnášeli také do dalších pracovních činností, u nás v CIT jsme měli zejména na starost podporu pro využití technologií ve výuce. Masivní vnější omezení přímé prezenční výuky radikálně zúžilo dosavadní možnosti všech vyučujících a vytvořilo nárok na takřka okamžité přepnutí do potenciálně mnoha forem distanční/online výuky. Tato situace nevyhnutelně musela přinést, a přinesla, několikanásobnou frustraci: jak některé fungující postupy běžné prezenční výuky v distanční/online formě nefungují; kolik času stojí učení se čistě praktickému ovládání konkrétních technologií, tak abychom se při jejich použití cítili bezpečně; kolik času a úsilí stojí vytvořit a realizovat učební scénáře, které dávají v nových podmínkách smysl a vedou k podobnému výsledku jako při běžné výuce. Náklady na takto zavedenou online/distanční výuku byly tedy nutně vysoké. Z dosavadních zpráv, které máme k dispozici, vyplývá, že se i za těchto okolností v některých případech nakonec podařilo technologie použít tak, že to všem zúčastněným dávalo smysl a přineslo to kýžený efekt, v jiných případech tomu tak nebylo. 

Máme v úmyslu se k tomuto tématu vrátit ve fakultním průzkumu zaměřeném především na scénáře, v nichž využití digitálních technologií nevedlo k interakcím a k učení, které by vyučující hodnotili jako uspokojivé či adekvátně nahrazující fyzickou přítomnost v jednom fyzickém prostoru. Nejsme přitom vedeni snahou eliminovat přímou kontaktní výuku, nýbrž pouze snahou porozumět tomu, jak může i při použití technologií (ať už zvnějšku vnuceném nebo svobodně zvoleném) zůstat v centru univerzitního vzdělávání vysoce kvalifikovaný odborník, který se svými kolegy-studenty kriticky, vědecky rigorózně, a zároveň empaticky a velmi osobitě zkoumá přirozený svět ve snaze mu porozumět a toto porozumění srozumitelně vyjádřit. Věříme tomu, že to do jisté míry jde, a chceme napomoci tomu, aby právě takovému vzdělávání na naší filozofické fakultě technologie sloužily. 

Dobré odpočinkové léto vám za celý tým CIT FF MU přeje,
Daniel Mikšík

ELF přechází na nový životní cyklus. Co to pro Vás znamená?

Vzhledem k narůstajícímu počtu kurzů v platformě ELF jsme se rozhodli přejít na nový model správy kurzů, aby nedocházelo k neřízenému nárůstu objemu databáze. Nově bude ELF fungovat tak, že každý akademický rok se vytvoří nová, čistá verze ELFu, čímž se zabrání tomu, aby systém pracoval i s kurzy, které už nejsou aktivně používány. Není ovšem nutné mít obavy, na konci období si vyučující vždy bude moci několika kliknutími překopírovat ty kurzy, které potřebuje, do nového akademického roku. Starší kurzy budou po určitou dobu archivovány. 

technika a projekty

Nové směrnice používání IT

Od 15. 6. 2020 vešly v platnost nové směrnice o používání informačních technologií na MU. Nejvíce se tyto změny dotýkají používání techniky při práci z domova, práce s e-maily a datovými úložišti. Chcete vědět, jak pracovat s technikou dle doporučených postupů? Jak byste z hlediska kyberbezpečnosti měli s pracovními e-maily nakládat? Jaká online úložiště jsou pro ukládání pracovních dat nejbezpečnější?

Online výuka na FF v období koronavirovém

V době koronavirové krize byly online nástroje významným pomocníkem ve vysokoškolském vzdělávání. Situace nebyla jednoduchá a mnozí vyučující se museli rychle naučit pracovat s nástroji, které dříve nevyužívali. Navzdory překážkám se podařilo mnoho kurzů úspěšně vést touto cestou a studentům tak předat důležité znalosti. Ať už je Vaše zkušenost pozitivní nebo negativní, nedoporučujeme vytvářet si vztah k online výuce pouze na základě posledních měsíců, které byly krizové a mnozí jsme se učili „za pochodu“. Celá problematika je komplexnější a znalosti nabyté v tomto období můžeme využít i do budoucna a zajímavým způsobem tak inovovat svou výuku. Obdobně apelují kolegové ze Západočeské univerzity v Plzni, abychom nebrali výuku v krizové situaci jako jedinou reprezentativní zkušenost pro rozhodování o e-learningu jako celku.

V tomto období jsme pravidelně zveřejňovali novinky ohledně distančního vzdělávání na stránkách fakulty v sekci Online výuka. Průběžně jsme sem přidávali návody a podrobnosti o tom, jak studenty učit distančně. Projekt Krizová online výuka, který byl součástí tohoto procesu, doporučoval vyučujícím některé základní techniky formou videokonferencí a při online setkáních bylo možné i konzultovat své nápady a zkušenosti (viz záznamy). Stránky jsme postupně rozšířili a v tuto chvíli je celá sekce mnohem komplexnější. Zahrnuli jsme sem například i návrh postupů k závěrečným zkouškám nebo popis fakultního technického zázemí pro videokonferenční výuku.  

Zajímá Vás, jaké možnosti nabízíme v rámci online výuky na FF? 

Přesun fakultních online služeb do nové infrastruktury

Postupně přesouváme fakultní online služby do nového umístění na ÚVT, což fakultě přináší úsporu  provozních nákladů. Odpadá tak i nutnost nákupu a údržby hardwaru a softwaru, který kolegové z ÚVT  pro univerzitu spravují. Na ÚVT máme v tuto chvíli 45 virtuálních serverů, na kterých je celkem přes 25 TB dat. Koncového uživatele se tento přesun nedotkne. 

Co to pro naši fakultu znamená?

 

Nová šablona dokumentace pro tvůrce digitálních kolekcí

K doporučení pro tvůrce digitálních kolekcí jsme nově připojili i šablonu dokumentace. Dokumentace je podstatná pro případné budoucí využití kolekce a poslouží nejen jejím tvůrcům. V šabloně jsou vybrány oblasti, které by měly být popsány a nabízí i tipy, jak často dokumentaci aktualizovat a kam ji ukládat. Oba texty jsou dostupné online nebo ve formátu PDF ke stažení.

upozornění a novinky

Stipendijní program na podporu technologií ve výuce se pro následující semestr vyhlašovat nebude

Z důvodu krácení zdrojů ve stipendijním fondu v důsledku koronavirové krize a změn ve financování nebude FF MU pro následující semestr vyhlašovat stipendijní program na podporu technologií ve výuce. Všem, kteří s vyhlášením nového kola počítali, se omlouváme a děkujeme za pochopení. Budeme rádi, pokud nám i přesto napíšete, co jste měli v plánu zrealizovat.

 

Konec podpory nástroje Urkund

Dne 31. 8. 2020 končí podpora antiplagiátorského nástroje Urkund v ELFu a od tohoto data jej nebude možné využívat. Alternativou k tomuto nástroji se stává IS, v němž je možné kontrolovat výstupy studentů pomocí aplikace pro zjištění podobnosti.

z historie CIT

Na závěr jedna fotka z minulosti. Takto nějak vypadalo setkání uživatelů výpočetní techniky z řad pracovníků filozofických fakult v roce 1994.  Jednalo se tehdy o pravidelná setkání, kde si účastníci mohli vyměňovat své zkušenosti z oblasti IT, které ještě nebyly tak rozšířené jako dnes. :-)

Narazili jste na technický problém anebo potřebujete s něčím poradit? Požadavky na služby CIT zadávejte prosím přes web na adrese go.phil.muni.cz/pozadavek.

Odkaz  Odebírat newsletter Odkaz  Kontaktovat CIT

© 2021
Masarykova univerzita