Monitorování výkonu a odezvy webových aplikací

 
Od 1. 4. 2018 není tato služba poskytována. Obsah této stránky už není udržovaný.

Služba poskytuje detailní informace o výkonu, dostupnosti, odezvě a chybovosti webových aplikací a databázových systémů v průběhu jejich interakce s klienty (tzv. Application Performance Monitoring). 

Jak monitorování probíhá?

Technologie APM je založena na pokročilé analýze aplikačních protokolů na bázi HTTP/HTTPS a analýze komunikace mezi aplikačním a databázovým serverem. Veškeré informace jsou získávány ze síťového provozu bez nutnosti instalace agentů či rekonfigurace serverů. Výstupem služby je přehledná zpráva hodnotící výkon sledovaných aplikací v podobě APM indexu a dodržování stanoveného SLA. Transakce mimo stanovenou úroveň SLA snižují APM index váženým průměrem. To umožňuje notifikovat nežádoucí stavy aplikace a následně identifikovat problematické části aplikace nebo skupiny uživatelů.

Dostupné statistiky

  • Celkový počet a detailní informace k jednotlivým transakcím
  • Doba odezvy monitorované aplikace (maximální, průměrná, medián, percentil)
  • Identifikace problémových částí monitorované aplikace
  • Počet uživatelů souběžně pracujících s aplikací
  • Doba přenosu dat na transportní vrstvě a jejich velikost
  • Přehled transakcí v jednotlivých úrovních SLA a jejich rozložení v čase
  • Přehled výskytů chybových kódů a jejich rozložení v čase

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.