Centrální správa

Od 1. 4. 2019 není tato služba poskytována. 
Obsah stránky už není udržovaný.

Úvod

Celouniverzitní počítačová infrastruktura (University Computer Network, UCN) umožňuje efektivní správu osobních počítačů a tím jednotné prostředí pro studenty a zaměstnance napříč univerzitou. Tato infrastruktura se aktuálně využívá pro správu univerzitních počítačových studoven, fakultních výukových učeben a zaměstnaneckých počítačů.

Pro lokality začleněné do centrální správy je zajištěna integrita pracovního prostředí, vyšší bezpečnost a uniformnost poskytovaných služeb. Hlavním benefitem je výrazná celková úspora nákladů na správu a poskytování stejného pracovního prostředí v rámci celé MU a to jak při výuce, tak v univerzitních studovnách.

Kromě výše uvedených výhod poskytuje infrastruktura centrální správy  pro IT správce následující dílčí podslužby:

Co spravuje centrální správa

Studovny Učebny Zaměstnanecké stanice
Počítačové místnosti volně přístupné studentům za účelem volnočasového studia. Studenti mají přístup k základní sadě SW, vybraným SW souvisejícím s jejich předmětem studia a k tisku z počítačů na tiskárnách SafeQ. Počítačové místnosti určené na výuku a aktivity s ní spojené. Studenti mají přístup k základní sadě SW a vybraným SW souvisejícím s jejich předmětem studia. Zaměstnanci mají přístup kromě základní sady SW i k SW souvisejícímu s jejich prací (ekonomické SW, správy majetku). Dále mají k dispozici lokální úložný prostor, přístup ke sdíleným diskům, tisku, vzdáleným plochám a zálohovaným síťovým úložištím.

V současnosti jsou do centrální správy v různých úrovních integrace začleněny studovny, učebny a zaměstnanecké počítače pracovišť více jako poloviny organizačních jednotek MU. Jedná se o Rektorát MU, Ústav výpočetní techniky (ÚVT), Celouniverzitní počítačovou studovnu (CPS), učebny a studovny na fakultách PřF, PF, FF, PdF, FSS, FSPS, LF a v centru Teiresiás (speciální studovna pro zrakově postižené). Dále knihovny PřF, PF, FF, FSS a Knihovna univerzitního kampusu (KUK). Též zaměstnanecké počítače  na FF, FSS, FSPS, LF, CJV a CZS, a nakonec univerzitní centrum Telč a Správa kolejí a menz.

Podmínky poskytnutí služby

Služba centrální správy je dostupná všem hospodářským střediskům MU a je poskytována zdarma. OSS ÚVT (Oddělení systémové správy Ústavu výpočetní techniky) zajišťuje v rámci služby Centrální správy následující činnosti:

 • správa autentizace přes UČO a sekundární heslo
 • správa, sledování a zálohování serverů
 • správa bezobslužných instalací uživatelských stanic
 • správa základního balíku softwaru
 • lokální distribuce záplat a aktualizací pro produkty společnosti Microsoft
 • lokální distribuce aktualizací pro antivirové produkty společnosti Eset
 • zpřístupnění síťových tiskáren
 • správa studentských profilů
 • správa hostovských účtů pro zpřístupnění služeb infrastruktury UCN a UVT (Eduroam, VPN ...) návštěvníkům MU
 • poskytování informací o aktuální bezpečnostní situaci v infrastruktuře – audit bezpečnosti
 • troubleshooting – řešení závažnějších a kritických SW problémů se stanicemi
 • obecné konzultace v IT problematice

Lokální správci naopak v lokalitě začleněné do centrální správy, ve které koncovou správu zařízení nezajišťuje UVT, zajišťují:

 • nastavení BIOS počítačů v souladu s požadavky Centrální správy
 • správa rozšířeného balíku softwaru, který není nasazován centrálně
 • instalace a správa lokálních tiskáren
 • reakce na podněty ze strany administrátorů UCN
 • hlášení incidentů administrátorům UCN
 • správa síťové infrastruktury stanic a serverů v souladu s požadavky Centrální správy, včetně korektního nastavení síťových FW na klientských segmentech
 • reklamace spojené s hardwarem vlastněným fakultou
 • řešení lokálních problémů přímo nenavazujících na funkcionalitu Centrální správy
 • zprostředkování požadavků, dotazů a úloh souvisejících se Službou centrální správy administrátorům UCN
 • lokální asistence administrátorů při řešení rutinních a krizových stavů na lokalitě

Fakultní správci nesmějí žádným zásahem do systému počítače umožnit zvýšení oprávnění běžného uživatele bez vědomí administrátorů centrální správy. Dále nesmějí za žádných okolností předat administrátorské heslo ke stanicím ani své heslo jiné osobě. Porušení těchto dvou pravidel bude považováno za závažné narušení bezpečnosti a může vést až k odpojení z infrastruktury.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.