Vyhledávání knih, časopisů a článků


Přehled

Pro hledání vědeckých publikací, knih, časopisů a článků existuje celá řada služeb. Jak si vybrat tu správnou vám napoví následující přehled služeb pro vyhledávání ve všem tištěném i online (jako první volbu pro uživatele MU doporučujeme Discovery).

 

Název služby V čem lze hledat Počet záznamů
Discovery Vědecké publikace v digitální formě
(časopisy, sborníky a další vědecké elektronické zdroje)
33+ mil.
Aleph-MU Publikace fyzicky dostupné v knihovnách MU
(knihy, periodika, články, některé elektronické zdroje)
850+ tis.
Souborný katalog ČR Záznamy ze všech knihoven v České republice
(knihy, periodika, články, elektronické zdroje...)
9+ mil.
Theses Závěrečné práce
(bakalářské, magisterské, disertační)
260+ tis.
Archiv závěrečných prací MU Závěrečné práce MU
(bakalářské, magisterské, disertační)
200 tis.
Seznam archivů vysokoškolských prací Závěrečná práce v ČR
(bakalářské, magisterské, disertační)
?
Čítárna MU Publikace vydané nakladatelstvím MU
(odborné monografie, sborníky, učební texty nebo časopisy)
500

Používáte starou verzi internetového prohlížeče, která již není podporována. Je možné, že některé aplikace nebudou zobrazeny správně, některé funkčnosti nebudou dostupné, případně budou dostupné v omezeném rozsahu.