MUNI Připojení z domova (VPN)


Návod: Konfigurace VPN Windows 10 (8, 7, Vista)

VPN může využívat každý aktivní student či zaměstnanec MU. Pro přihlášení se používá UČO a sekundární heslo.

Instalace Open VPN

Stáhněte instalační balíček OpenVPN klient, který je upravený pro připojení do VPN Masarykovy univerzity (verze 2.2.0, pro 32b systém a pro 64b systém) Podporované verze systému Windows jsou: Vista, 7, 8, 10; 32b i 64b). Operační systém Windows XP již není nadále podporován.

1
Spusťte instalaci (pro úspěšnou instalaci jsou potřeba práva administrátora operačního systému).

Po spuštění se zobrazí varovné okno. Klikněte na Další informace a poté
Přesto spustit
.

Pozn.: Starší OS se zeptá, jestli chcete povolit, aby tato aplikace od neznámého vydavatele prováděla ve vašem počítači změny. Zde klepněte na Ano.

2
V dalším kroku budete dotázáni, zdali chcete povolit změny v počítači. Klepněte na Ano.

Během instalace budete požádáni o potvrzení instalace TAP-Windows Provider V9. Klepněte na tlačítko Instalovat.

3
Na ploše se vám zobrazí ikona právě nainstalovaného OpenVPN.

Připojení do VPN MU

Pro funkční připojení do VPN jsou potřeba administrátorská práva v operačním systému. Pokud nejste přihlášeni jako administrátor, budete požádáni o autentizaci.

4
Po spuštění OpenVPN naleznete ikonu grafického rozhraní v systémové liště. Pro připojení klepněte myší na ikonu aplikace a vyberte Connect.

5
Objeví se přihlašovací okno aplikace. Budete požádáni o zadání přihlašovacích údajů. Jako Username vyplňte UČO a jako Password své sekundární heslo, poté potvrďte klepnutím na OK.

6
V tuto chvíli jste připojeni do univerzitní sítě.

Upozornění centra zabezpečení bude požadovat povolení přístupu, zatrhněte Privátní sítě i Veřejné sítě.

Stále máte potíže s připojením?
Pokud se nemůžete připojit podívejte na seznam nejčastějších problémů. Nezapomeňte si také nastavit správně firewall, který musí propouštět VPN spojení, tedy UDP port 1194.