MUNI Připojení z domova (VPN)


Hostovské účty

Bezpečnostní politika počítačové sítě MU vyžaduje, aby při každé připojení k počítačové síti bylo autentizované a bylo zpětně možné dohledat uživatele, který se k síti připojil. Studenti a zaměstnanci MU používají pro připojení své univerzitní identifikační číslo (UČO) a heslo.

Pro externí spolupracovníky, hosty konferencí nebo univerzitního hotelu, kteří nemohou použít vlastní univerzitní identifikační číslo (UČO) a heslo, se vytváří tzv. hostovské účty. Tyto účty mají omezenou časovou platnost a opravňují k využívání pouze vyjmenovaných služeb. Pokud potřebujete vytvořit takový účet nebo i více účtů pro hosty, obraťte se své správce výpočetní techniky. 

Pro správce

Účty je nejlepší vytvářet přímo pro konkrétní osoby s uvedením jejich jména. Pokud to není možné, lze vytvořit i sadu anonymních účtů. Pořadatelé příslušné akce potom ovšem mají povinnost evidovat, které osobě bylo přiřazeno příslušné uživatelské jméno. K vytváření hostovských účtů slouží aplikace na adrese guest.ucn.muni.cz. Přístup k aplikaci mají správci ICT se speciálním oprávněním.