Virtualizační infrastruktura MU (IaaS)


Návod: OpenStack – Možnosti orchestrace

Upozornění

Tato služba již není poskytována. Obsah stránky není udržovaný.

Mimo vlastního webového rozhraní a nástrojů příkazové řádku je možné ovládat servery a aplikace nad prostředím OpenStack s použitím řady orchestračních nástrojů. Naší uživatelé používají mimo jiné následující způsoby.

  1. Heat - je jedním z projektů OpenStacku zajišťující orchestraci cloudových zdrojů. Jeho grafické rozhraní je dostupné přes webové rozhraní pod položkou orchestration. Pro práci s Heatem doporučujeme projít následující sadu tutoriálů 1, 2, 3, 4. Další vzorové templaty najdete zde.
  2. Vagrant - na vagrant-openstack-example je příklad použití včetně příslušného souboru Vagrantfile.
  3. Ansible - je možné postupovat například podle tohoto návodu Using Ansible 2.0 to launch a server on OpenStack. Na OpenStack cloudu MU byl tento způsob použit pro testování Scipion Web Tools clusteru.