Virtualizační infrastruktura MU (IaaS)


Snímky (snaphshoty) a replikace

Snímky (Snapshots)

Snímek virtuálnícho serveru je přesný obraz stavu virtuálního serveru v okamžiku provedení snímku. Snímky je možné provádět u vypnutých i spuštěných virtuálních serverů. Snímky jsou užitečné například při provádění větších změn v systému. Zajistí možný návrat do stavu systému před provedením změn. Snímky není možné považovat za náhradou zálohování. Snímky nechrání před hardwarovou závadou!

Replikace

Při replikaci se průběžně kopíruje obsah (respektive probíhající změny) virtuálního serveru na oddělené úložiště. V případě poruchy hardwaru, na kterém virtuální server běží, je možné virtuální server nastartovat z takto udržované repliky. Replika není zcela identická s původním virtuálním serverem. Je v ní uložen snímek provozovaného virtuálního serveru, s určitým (obvykle několikaminutovým) zpožděním oproti aktuálnímu stavu provozovaného virtuálního serveru. Jedná se o asynchronní proces.

High Availability – běžící virtuální server je nepřetržitě monitorován a v případě výpadku fyzického hardwaru jsou postižené virtuální servery automaticky spuštěny na jiném fyzickém serveru.

Fault Tolerance – vlastnost umožňuje běžet jeden virtuální server na dvou fyzických serverech. Jedná se o vlastnost funkčně blízkou výše popsané replikaci. Klíčovým rozdílem je to, že se jedná o synchronní proces. tj. obě repliky jsou identické. Použití této vlastnosti přináší jistá technická omezení. V případě zájmu nás kontaktujte pro upřesnění.