Virtualizační infrastruktura MU (IaaS)


Poskytujeme uživatelům a uživatelským skupinám z MU prostředí pro spouštění a provoz vlastních virtuálních serverů a celých virtuálních prostředí. Jedná se o službu úrovně Infrastructure as a Service (IaaS).

Infrastruktura je k dispozici všem, kdo chtějí provozovat libovolnou serverovou službu, aplikace využívající kontejnerová prostředí, klientské operační systémy ve virtuálním prostředí, nebo třeba spouštět komplexní výpočetní infrastrukturu. 

VMware vSphere  

Pro provoz virtuálních serverů s vysokými požadavky na dostupnost služby a zabezpečení dat nabízíme virtualizační prostředí postavené na technologiích VMware vSphere. Zde klademe maximální důraz na stabilitu provozovaného prostředí. Prostředí je vhodné pro provoz například různých infrastrukturních služeb, které nejsou speciálně uzpůsobeny pro provoz v cloudovém prostředí. Typicky se jedná například o poštovní, webhostingové, autentizační nebo souborové servery.

Předpokládáme, že většině existujících požadavků a scénářům použití bude vyhovovat prostředí OpenStack, které doporučujeme jako první volbu. Pro zjednodušení úvah o volbě vhodného prostředí jsou v následujících tabulkách srovnány vybrané vlastnosti obou prostředí. V případě nejasností nebo zájmu o konzultaci kontaktujte vm@ics.muni.cz.

Geograficky oddělené lokality

Díky tomu, že MU má datacentra v několika lokalitách, jsme schopni zajistit geografické oddělení provozovaných služeb v případě potřeby. V současné době využíváme datová centra v budovách FI a ÚVT na Botanické ulici, v budově na Komenského náměstí a v areálu UKB.

Podmínky poskytnutí služby

Služba je zaměstnancům a pracovištím MU poskytována bezplatně. Služba zahrnuje vytvoření virtuálního serveru ve virtualizačním prostředí VMware.

Služba NEZAHRNUJE instalaci a správu operačního systému ani serverových aplikací. Uživatel musí zajistit kvalifikovanou správu operačního systému i všech provozovaných aplikací. Pokud uživatel nemá možnost zajištění kvalifikované správy, pomůžeme vám s nalezením vhodného správce.

Návody

Další informace