Půjčování a vracení literatury

Půjčování literatury na MU

Na Masarykově univerzitě si jako student či zaměstnanec můžete půjčovat knihy ze všech univerzitních knihoven. Registrace do knihovny je pro studenty a zaměstnance bezplatná a vztahuje se na celou univerzitu. Knihy si můžete půjčovat u výpůjčního pultu, případně můžete využít také samoobslužná výpůjční zařízení (nachází se na FSS, FF a PdF).

Registrace

Registrace studentů platí po dobu studia, zaměstnanců po dobu trvání pracovněprávního vztahu, emeritních profesorů neomezeně, osob na krátkodobých pobytech na MU po dobu pobytu. Registrace externích (mimouniverzitních) uživatelů platí na dobu 12 měsíců od data registrace s možností obnovení. Nejpozději k datu ukončení registrace musí uživatel vyrovnat všechny své závazky vůči knihovně (vrátit vypůjčené knihy, uhradit poplatky z prodlení).

Základní informace o půjčování

  • Knihy se dělí na prezenční (pouze do studoven) a absenční (je možné si je půjčit domů)
  • Některé prezenční knihy je možné půjčit i domů, a to na dobu, kdy je knihovna zavřená (typicky přes noc/víkend)
  • Standardně jsou knihy půjčovány na měsíc, existují ale i krátkodobé výpůjčky (obvykle na týden)
  • Knihy je možné rezervovat a prodlužovat přes knihovní systém Aleph
  • V Alephu se rovněž zobrazují aktuální výpůjčky a finanční transakce uživatele s knihovnou

Podobné služby

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.