Poradenství v IT

Poskytujeme expertní poradenství v oblasti informačních technologií. Nabízíme technické konzultace zejména v oblastech podpory specifických nároků: 

Podpora ICT investic na MU

Nabízíme konzultace při plánování nákupů IT techniky a vybavení počítačových sálů, včetně rozsáhlých systémů pořizovaných např. v rámci rekonstrukcí. Podílíme se na přípravě a vyhodnocování výběrových řízení v oblastech:

  • vybavení počítačových sálů
  • pořízení výpočetní a úložné kapacity
  • audiovizuální technika a vybavení učeben

Provoz ICT na MU

  • konzultace pro správce výpočetních serverů a datových úložišť
  • konzultace k nákupu SW a HW

Uživatelská podpora vědy a výzkumu na MU

  • analýza problému a návrh řešení v oblasti ICT
  • dlouhodobé společné výzkumné spolupráce s vědeckými komunitami na MU
  • zapojení do mezinárodních a národních aktivit formou společných projektů
  • zapojení studentů do výzkumných spoluprací, vedení bakalářských, diplomových a dizertačních prací

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.