Poradenství v IT


Poskytujeme expertní poradenství v oblasti informačních technologií. Nabízíme technické konzultace zejména v oblastech podpory specifických nároků: 

Podpora ICT investic na MU

Nabízíme konzultace při plánování nákupů IT techniky a vybavení počítačových sálů, včetně rozsáhlých systémů pořizovaných např. v rámci rekonstrukcí. Podílíme se na přípravě a vyhodnocování výběrových řízení v oblastech:

  • vybavení počítačových sálů
  • pořízení výpočetní a úložné kapacity
  • audiovizuální technika a vybavení učeben

Provoz ICT na MU

  • konzultace pro správce výpočetních serverů a datových úložišť
  • konzultace k nákupu SW a HW

Uživatelská podpora vědy a výzkumu na MU

  • analýza problému a návrh řešení v oblasti ICT
  • dlouhodobé společné výzkumné spolupráce s vědeckými komunitami na MU
  • zapojení do mezinárodních a národních aktivit formou společných projektů
  • zapojení studentů do výzkumných spoluprací, vedení bakalářských, diplomových a dizertačních prací

 

domluvit konzultaci

Určeno pro
IT expert, výzkumný tým

 


Ústav výpočetní techniky Masarykovy univerzity
+420 549 49 7722
helpdesk@ics.muni.cz


Našli jste chybné/neúplné informace?
Pomozte nám zlepšit kvalitu obsahu

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče, která již není podporována. Je možné, že některé aplikace nebudou zobrazeny správně, některé funkčnosti nebudou dostupné, případně budou dostupné v omezeném rozsahu.