Penetrační testování infrastruktury


Penetrační testování slouží jako prevence před bezpečnostními incidenty a poskytuje včasnou identifikaci bezpečnostních chyb systémů. Služba nabízí pokročilý bezpečnostní audit správné konfigurace, zabezpečení a odolnosti webových aplikací a prvků infrastruktury proti nejrůznějším typům útoků. Penetrační testy jsou prováděny na základě přesně stanovených metodik pro penetrační testování a v předem dohodnutém termínu.

Co se testuje a co je výsledkem?

V rámci penetračního testu probíhá bezpečnostní analýza testovaných služeb s cílem odhalit zranitelné součásti, neaktuální software a možné útočné vektory. Výsledkem testování je zpráva hodnotící stav testované služby z bezpečnostního hlediska a sada doporučení pro dosažení vyšší úrovně zabezpečení.

 

mám zájem o penetrační test

Určeno pro
administrátor, vedoucí pracoviště, vývojář, IT technik

Cena
dohodou

Dostupnost
na požádání


Ústav výpočetní techniky Masarykovy univerzity
+420 549 49 7722
helpdesk@ics.muni.cz


Našli jste chybné/neúplné informace?
Pomozte nám zlepšit kvalitu obsahu

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče, která již není podporována. Je možné, že některé aplikace nebudou zobrazeny správně, některé funkčnosti nebudou dostupné, případně budou dostupné v omezeném rozsahu.