Penetrační testování infrastruktury

Penetrační testování slouží jako prevence před bezpečnostními incidenty a poskytuje včasnou identifikaci bezpečnostních chyb systémů. Služba nabízí pokročilý bezpečnostní audit správné konfigurace, zabezpečení a odolnosti webových aplikací a prvků infrastruktury proti nejrůznějším typům útoků. Penetrační testy jsou prováděny na základě přesně stanovených metodik pro penetrační testování a v předem dohodnutém termínu.

Co se testuje a co je výsledkem?

V rámci penetračního testu probíhá bezpečnostní analýza testovaných služeb s cílem odhalit zranitelné součásti, neaktuální software a možné útočné vektory. Výsledkem testování je zpráva hodnotící stav testované služby z bezpečnostního hlediska a sada doporučení pro dosažení vyšší úrovně zabezpečení.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.