Monitorování výkonu a odezvy webových aplikací


Služba poskytuje detailní informace o výkonu, dostupnosti, odezvě a chybovosti webových aplikací a databázových systémů v průběhu jejich interakce s klienty (tzv. Application Performance Monitoring). 

Jak monitorování probíhá?

Technologie APM je založena na pokročilé analýze aplikačních protokolů na bázi HTTP/HTTPS a analýze komunikace mezi aplikačním a databázovým serverem. Veškeré informace jsou získávány ze síťového provozu bez nutnosti instalace agentů či rekonfigurace serverů. Výstupem služby je přehledná zpráva hodnotící výkon sledovaných aplikací v podobě APM indexu a dodržování stanoveného SLA. Transakce mimo stanovenou úroveň SLA snižují APM index váženým průměrem. To umožňuje notifikovat nežádoucí stavy aplikace a následně identifikovat problematické části aplikace nebo skupiny uživatelů.

Dostupné statistiky

  • Celkový počet a detailní informace k jednotlivým transakcím
  • Doba odezvy monitorované aplikace (maximální, průměrná, medián, percentil)
  • Identifikace problémových částí monitorované aplikace
  • Počet uživatelů souběžně pracujících s aplikací
  • Doba přenosu dat na transportní vrstvě a jejich velikost
  • Přehled transakcí v jednotlivých úrovních SLA a jejich rozložení v čase
  • Přehled výskytů chybových kódů a jejich rozložení v čase

 

mám zájem o monitorování výkonu

Určeno pro
administrátor, vývojář, IT specialista

Cena
dohodou

Dostupnost
na požádání


Ústav výpočetní techniky Masarykovy univerzity
+420 549 49 7722
helpdesk@ics.muni.cz


Našli jste chybné/neúplné informace?
Pomozte nám zlepšit kvalitu obsahu

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče, která již není podporována. Je možné, že některé aplikace nebudou zobrazeny správně, některé funkčnosti nebudou dostupné, případně budou dostupné v omezeném rozsahu.