Microsoft Office 365


Návod: Správa manuálních skupin zabezpečení s podporou pošty

Založení skupiny

 • Zadejte jméno (krátké – minimálně 6, doporučujeme maximálně 15 znaků, jen písmena a číslice) – toto jméno bude použito v e-mailové adrese skupiny ve tvaru zadane-jmeno@group.muni.cz
 • Zadejte „zobrazované jméno“ – bude se zobrazovat v adresáři jako jméno odesilatele a podobně. Mělo by mít délku cca do 40 znaků a vhodně popisovat skupinu. Například „projekt XY, LF“, „Kontaktní osoby pro vnější vztahy, MU“, „Manažeři projektu XY, biologický ústav PřF“
 • Zadejte dobu platnosti skupiny. Je možné ji kdykoliv později změnit.

 • Klepněte na Uložit. Zobrazí se okno s možností nastavení dalších parametrů (viz níže). Po nastavení parametrů klepněte na Uložit. Vytvoření skupiny trvá cca 60–120 minut.

Další parametry skupin

E-mailové adresy
 • Výchozí adresa je ve tvaru zadane-jmeno@group.muni.cz
 • Fakultní správci mohou skupině přidělit další e-mailovou adresu.
 • Vlastníci mohou mezi přidělenými adresami vybrat tu, která se bude u mailů skupiny zobrazovat jako odesílací.
Vlastníci
 • Vlastníci mají právo upravovat vlastnosti skupiny, přidávat a odebírat členy a další vlastníky. Skupina musí mít vždy alespoň jednoho vlastníka. Pokud poslední vlastník přestane působit na univerzitě, pak se vlastníkem automaticky stává vedoucí „garantujícího pracoviště“. O této skutečnosti je vedoucí informován mailem.
Garantující pracoviště
 • Garantující pracoviště je pracoviště, které za skupinu odpovídá. Pokud na MU přestane působit poslední vlastník skupiny, pak se stává vlastníkem vedoucí garantujícího pracoviště. O této skutečnosti je vedoucí informován mailem.
Členové
 • Osoby, kterým jsou zasílány kopie mailů zaslaných na adresu skupiny a kteří dostávají oprávnění přidělená skupině.
 • Další oprávnění
  • Odeslat jako: oprávnění, které členovi umožňuje odeslat e-mail, odcházející přímo z adresy skupiny – není tedy poznat, že jej odeslal člen
  • Poslat jménem: oprávnění, které členovi umožňuje odeslat e-mail jménem skupiny, v poli odesilatele je tato informace uvedena
Životní cyklus ručně plněných skupin
 • Vznikají založením.
 • Existují po dobu nastavené platnosti. 30 dnů před koncem platnosti vlastníci dostávají mail s upozorněním.
 • Platnost skupiny je možné kdykoliv změnit.
 • Po uplynutí data platnosti jsou zrušeny.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.