Microsoft Office 365


Typy účtů

Studenti

 • Přístup k Office 365 je jim zřízen automaticky (přihlásit k účtu).
 • Mají přidělenou studentskou licenci A3.
 • Mají k dispozici všechny nástroje a funkce Office 365 (zobrazit nástroje).
 • Mají k dispozici licenci pro instalaci MS Office na soukromé PC a mobilní zařízení (instalovat MS Office 365).

Životní cyklus studentského účtu

 • Účet je aktivní po dobu studia. Po jeho ukončení zůstává účet plně funkční po dobu 300 dnů (režim prodloužené životnosti), ale není již k dispozici MS Office pro soukromá zařízení.
 • O přechodu do režimu prodloužené životnosti a blížícím se konci prodloužené životnosti je uživatel informován mailem.
 • Po ukončení režimu prodloužené životnosti je účet převeden na absolventský. Všechny aplikace kromě aplikací Pošta, Kalendář, Lidé a Úkoly jsou odebrány a jejich data odstraněna.
 • Pokud se uživatel v době prodloužené životnosti stane znovu studentem či zaměstnancem, je účet automaticky převeden do standardního stavu.

Zaměstnanci

 • Přístup k Office 365 je jim zřízen automaticky (přihlásit k účtu).
 • Ve výchozím stavu mají přidělenou zaměstnaneckou licenci A1. Mohou požádat o licenci A3 na it@muni.cz. Přidělenou licenci je možné ověřit na profilu Office 365 (záložka Předplatná). Pokud má zaměstnanec přidělenu licenci A1, je zde jen „Office 365 A1 Plus for faculty“. Pokud má přidělenu licenci A3, je zde navíc „Microsoft 365 A3 for faculty“.
 • Mají k dispozici všechny nástroje a funkce Office 365 (zobrazit nástroje).
 • Mají k dispozici licenci pro instalaci MS Office na soukromé PC a mobilní zařízení (instalovat MS Office 365).

Životní cyklus zaměstnaneckého účtu

 • Účet je aktivní po dobu zaměstnání. Po ukončení zaměstnání zůstává účet plně funkční po dobu 300 dnů (režim prodloužené životnosti), ale není k dispozici MS Office pro soukromá zařízení.
 • O přechodu do režimu prodloužené životnosti a blížícím se konci prodloužené životnosti je uživatel informován mailem.
 • Po ukončení režimu prodloužené životnosti je:
  • zaměstnancům, kteří nestudovali na MU, účet smazán včetně všech dat. Adresa učo@muni.cz je přesměrována do IS,
  • zaměstnancům, kteří dříve studovali na MU, účet převeden na absolventský. Všechny aplikace kromě aplikací Pošta, Kalendář, Lidé a Úkoly jsou odebrány a jejich data odstraněna.

Prodloužení platnosti účtu

 • Zaměstnancům mohou fakultní technici ve zdůvodněných případech nastavit delší platnost (např. zaměstnancům, kteří MU opouští jen dočasně, ale na dobu delší než 300 dnů). Po tuto dobu je účet ve standardním stavu, jen nejsou dostupné aplikace MS Office pro soukromá zařízení.

Absolventi

 • Absolventský účet (přihlásit k účtu) vzniká automaticky všem bývalým studentům MU při ukončení standardní životnosti účtu zaměstnance/studenta MUNI.
 • Mají k dispozici pouze aplikace Pošta, Kalendář, Lidé a Úkoly.
 • Nemají právo na instalaci MS Office na soukromé počítače.

Životní cyklus absolventského účtu

 • Životnost účtu není omezena. MU se může rozhodnout poskytování této služby ukončit.
 • Pokud se uživatel s absolventským účtem stane znovu studentem či zaměstnancem, je účet automaticky převeden do standardního stavu.

Externisté

 • Externí spolupracovníci bez formálního vztahu s MUNI standardně nedostávají účty v Office 365 Masarykovy univerzity. K řadě nástrojů mohou získat přístup pomocí účtu Office 365 své organizace nebo svého soukromého účtu Microsoft.

Sponzorované účty

 • Sponzorované účty jsou určeny především pro externí spolupracovníky zaměstnanců MUNI, kteří potřebují získat přístup k prostředkům Office 365 Masarykovy univerzity a nepostačují jim možnosti, které lze zpřístupnit účtům, které mají ve svých organizacích nebo soukromým účtům Microsoft.
 • Externí spolupracovníci tak mohou prostřednictvím sponzorovaného účtu získat následující funkce a nástroje: poštovní schránka v Office 365 MU, vlastní kalendář a přístup ke kalendářům ostatních uživatelů Office 365 MUNI, osobní prostor OneDrive v Office 365 MUNI, poštovní schránka ve Skupinách Office 365 a přispívání do konverzací v úkolech Planneru, interní skupiny Yammeru.
 • Jak zřídit sponzorovaný účet se dozvíte v návodu Sponzorované účty v Office 365 na MUNI

Životní cyklus sponzorovaného účtu

 • Platnost účtu je stanovena na dobu odpovídající době předpokládané spolupráce (s určitou rezervou).
 • Po dosažení konce platnosti přechází účet do režimu prodloužené životnosti o délce 300 dnů, po jeho ukončení je účet zrušen.
 • Do okamžiku zrušení může být platnost změněna v aplikaci pro sponzorované účty.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.