Jednotné přihlášení MUNI


Návod: Jak správně uživatele odkazovat na Jednotné přihlášení MUNI (branding)

Tento návod slouží správcům služeb napojených na Jednotné přihlášení MUNI a stanovuje povinná pravidla pro vzhled přihlašovací obrazovky. Nevztahuje se pouze na služby, které přihlašovací obrazovku nemají a při prvním přístupu uživatele ihned směřují na Jednotné přihlášení MUNI (např. inet.muni.cz).

Typy tlačítek

Nejjednodušší (a také preferovaná) varianta je použít jedno ze dvou předpřipravených tlačítek pro tmavé, resp. světlé téma:

Úprava a parametry tlačítka

Odkaz na Jednotné přihlášení MUNI by měl být na první pohled snadno identifikovatelný, je proto doporučeno použít jedno ze dvou standardních tlačítek. Pokud však pro vaši službu nelze standardní tlačítka použít, je možné je uzpůsobit.

Pro uzpůsobení slouží vektorová předloha (SVG) v balíčku ke stažení.

Velikost

Při zmenšování a zvětšování je potřeba zachovat poměr stran.

Text

Doporučený text je „Přihlásit se přes MUNI“ nebo „Zaregistrovat se přes MUNI“. Případně je možné použít jen text „MUNI“ nebo „Masarykova univerzita“, pokud to v kontextu aplikace dává smysl.

Příklad 1

Přihlásit se přes:

Příklad 2

Barvy

Tlačítko může být buď bílé #FFFFFF, nebo modré #0000DC. Logo „M“ musí být vždy na modrém pozadí.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.