Cloudová infrastruktura MU (IaaS)

Poskytujeme uživatelům a uživatelským skupinám z MU prostředí pro spouštění a provoz vlastních virtuálních serverů a celých virtuálních prostředí. Jedná se o službu úrovně Infrastructure as a Service (IaaS).

Tato infrastruktura je k dispozici všem, kdo chtějí provozovat libovolnou serverovou službu, aplikace využívající kontejnerová prostředí, klientské operační systémy ve virtuálním prostředí, nebo třeba spouštět komplexní výpočetní infrastrukturu.
Vzhledem k různorodosti existujících požadavků jsou v současné době nabízena řešení založená na dvou technologiích.

OpenStack  

Maximální flexibilitu nabízí cloudové prostředí OpenStack, které je určeno pro širokou škálu použití. Zde si uživatelé mohou samostatně vytvářet vlastní virtuální servery, sítě a celá prostřední. K dispozici je možnost ovládání přes webové rozhraní, příkazovou řádku nebo API. Toto prostředí je vhodné pro většinu případů užití. Jeho hlavní předností jsou široké možnosti konfigurace, které má uživatel k dispozici bez potřeby zásahu ze strany administrátora prostředí (self-service). Práce v tomto prostředí je podobná jako u veřejných cloudových služeb jako Amazon EC2, Google Cloud Platform.

Platforma Openstack beží v experimentálním provozu, na konci roku 2018 dojde k plánované konsolidaci cloudových služeb.

VMware vSphere  

Pro provoz virtuálních serverů s vysokými požadavky na dostupnost služby a zabezpečení dat nabízíme virtualizační prostředí postavené na technologiích VMware vSphere. Zde klademe maximální důraz na stabilitu provozovaného prostředí. Prostředí je vhodné pro provoz například různých infrastrukturních služeb, které nejsou speciálně uzpůsobeny pro provoz v cloudovém prostředí. Typicky se jedná například o poštovní, webhostingové, autentizační nebo souborové servery.

Předpokládáme, že většině existujících požadavků a scénářům použití bude vyhovovat prostředí OpenStack, které doporučujeme jako první volbu. Pro zjednodušení úvah o volbě vhodného prostředí jsou v následujících tabulkách srovnány vybrané vlastnosti obou prostředí. V případě nejasností nebo zájmu o konzultaci konzultaci kontaktujte vm@ics.muni.cz

Srovnání obecných vlastností

  OpenStack VMware vSphere
Stabilita  
Výkon  
Orrchestrace  
Flexibilita  

Srovnání uživatelského rozhraní

Prostředí OpenStack nabízí uživateli mnohem více možností samostatné konfigurace a ovládání svých serverů a prostředí (self-service).

  OpenStack VMware vSphere
WWW rozhraní
Programové rozhraní (API) x
Ovládání z příkazové řádky x
Vytvoření/zrušení virtuálního serveru uživatel administrátor
Spuštění/vypnutí virtuálního serveru uživatel uživatel
Vytvoření/zrušení diskového úložiště uživatel administrátor
Připojení diskového úložiště uživatel administrátor
Vytvoření/zrušení síťového segmentu uživatel administrátor
Vytvoření/zrušení síťového firewallu uživatel administrátor
Vytvoření/zrušení komplexního prostředí (stack) uživatel x

Vysoká dostupnost a zabezpečení dat

V poslední tabulce jsou shrnuty vlastnosti poskytované pro zajištění vysoké dostupnosti provozovaných služeb a zabezpečení uložených dat. Pod tabulkou je upřesnění významu jednotlivých položek.

  OpenStack VMware vSphere
Snímky (snapshots)
Replikace x
Zálohování x
High Availability x
Fault Tolerance x
Geograficky oddělené lokality x

Snímky (Snapshots)

Snímek virtuálnícho serveru je přesný obraz stavu virtuálního serveru v okamžiku provedení snímku. Snímky je možné provádět u vypnutých i spuštěných virtuálních serverů. Snímky jsou užitečné například při provádění větších změn v systému. Zajistí možný návrat do stavu systému před provedením změn. Snímky není možné považovat za náhradou zálohování. Snímky nechrání před hardwarovou závadou!

Replikace

Při replikaci se průběžně kopíruje obsah (respektive probíhající změny) virtuálního serveru na oddělené úložiště. V případě poruchy hardwaru, na kterém virtuální server běží, je možné virtuální server nastartovat z takto udržované repliky. Tato replika není zcela identická s původním virtuálním serverem. Je v ní uložen snímek provozovaného virtuálního serveru, s určitým (obvykle několikaminutovým) zpožděním oproti aktuálnímu stavu provozovaného virtuálního serveru. Jedná se o asynchronní proces.

High Availability – běžící virtuální server je nepřetržitě monitorován a v případě výpadku fyzického hardwaru jsou postižené virtuální servery automaticky spuštěny na jiném fyzickém serveru.

Fault Tolerance – tato vlastnost umožňuje běžet jeden virtuální server na dvou fyzických serverech. Jedná se o vlastnost funkčně blízkou výše popsané replikaci. Klíčovým rozdílem je to, že se jedná o synchronní proces. tj. obě repliky jsou identické. Použití této vlastnosti přináší jistá technická omezení. V případě zájmu nás kontaktujte pro upřesnění.

Geograficky oddělené lokality

Díky tomu, že MU má datacentra v několika lokalitách, jsme schopni zajistit geografické oddělení provozovaných služeb v případě potřeby. V současné době využíváme datová centra v budovách FI a ÚVT na Botanické ulici, v budově na Komenského náměstí a v areálu UKB.

Návody

Další informace

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.