Centrální správa

Distribuce softwarového vybavení

Služba pravidelně a plošně aktualizuje software v celé doméně UCN a tím zajišťuje aktuálnost softwarového vybavení ve studovnách a jak fakultního, tak celouniverzitního rázu, aniž by uživatel nebo správce musel provádět jakoukoliv akci. Kromě toho, že tato služba šetří čas IT správcům, stejné verze instalované na PC zaručují homogennost prostředí a kompatibilitu při používání téhož SW na různých strojích v rámci celouniverzitní počítačové infrastruktury.

Softwarové sady

Rozlišují se dvě sady software:

  • Základní – stejná na všech lokalitách, obsahuje veškerý běžně užívaný software
  • Rozšířená – typicky SW vybavení požadované konkrétními lokalitami obvykle za účelem výuky

Základním balíkem softwaru je myšleno softwarové vybavení společné pro všechny studovny jak fakultního, tak celouniverzitního rázu. Základní sada SW je pravidelně plošně aktualizována každé dva, případně každé čtyři týdny v celé doméně. 

V případě, kdy je potřeba centrálně nasadit software specifický pro danou fakultu/lokalitu, je příprava instalace věcí fakultních/lokálních správců (např. Total Commander místo centrálně nasazeného Altap Salamander). Při splnění vybraných parametrů lze lokální SW začlenit do centrální správy.

Rozšířená sada je aktualizována podle dohody mezi správci centrální správy a správci lokality. Změny ve verzích SW mohu způsobovat odlišnosti ve funkcionalitě či problémy s kompatibilitou, což může vážně narušit běh výuky. Nastavením frekvence aktualizací rozšířené sady vzhledem k potřebám výuky tak pomáhá v předcházení těmto problémům.

Další informace

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.