Centrální správa

Buzení a vypínání strojů

Na lokalitách začleněných do služby centrální správy nabízíme možnost centrálně řízeného zapínaní a vypínaní počítačů dle předem domluveného harmonogramu. 

Automatické buzení slouží např. k tomu, aby uživatelé při příchodu k PC nečekali na to, až se aplikují updaty na systém, což v některých případech trvá velice dlouho. Služba se postará o to, že se PC vzbudí například ve tři ráno, OS se zaktualizuje a PC se zase vypnou. U studoven a učeben s pevnou otevírací a zavírací dobou pak probíhá automatizované spouštění třeba 30 minut před otevřením lokality a 30 minut po zavírací době se PC zase vypnou.

Podmínky poskytnutí

Služba je poskytována výhradně lokalitám s operačním systémem Windows 7 a vyšším (v obou bitových verzích). Nutností je také včasná konzultace možnosti nasazení tohoto řešení, kterou zpravidla provází technický audit síťového zázemí a hardwarového vybavení koncových stanic.

Pro funkčnost řešení je nutností přizpůsobení nastavení lokality na Wake on Lan (typicky označováno jako WOL). To je nutno provést jak v BIOSu koncových stanic, tak na aktivních prvcích síťového zázemí lokality. Řešení je také závislé na podpoře WOL samotné síťové karty stanic. Pro průchod aktivními síťovými prvky je nutné povolit broadcastovou komunikaci protokolu UDP.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.