Srovnání virtualizačního a cloudového nástroje na MU

MU nabízí provoz virtuálních serverů VMware vSphere a pro náročné výpočty také cloudové prostředí OpenStack. Tyto služby jsou vhodné pro uživatele s vysokými požadavky na stabilitu serverů, dostupnost a zabezpečení dat. Obě služby kladou důraz na jiné parametry, které jsou uvedeny v přehledu.

Srovnání obecných vlastností

  OpenStack VMware vSphere
Stabilita  
Výkon  
Orchestrace  
Flexibilita  

Srovnání uživatelských rozhraní

Prostředí OpenStack nabízí uživateli mnohem více možností samostatné konfigurace a ovládání svých serverů a prostředí (self-service).

  OpenStack VMware vSphere
WWW rozhraní
Programové rozhraní (API) x
Ovládání z příkazové řádky x
Vytvoření/zrušení virtuálního serveru uživatel administrátor
Spuštění/vypnutí virtuálního serveru uživatel uživatel
Vytvoření/zrušení diskového úložiště uživatel administrátor
Připojení diskového úložiště uživatel administrátor
Vytvoření/zrušení síťového segmentu uživatel administrátor
Vytvoření/zrušení síťového firewallu uživatel administrátor
Vytvoření/zrušení komplexního prostředí (stack) uživatel x

Srovnání dostupnosti a zabezpečení dat

  OpenStack VMware vSphere
Snímky (snapshots)
Replikace x
Zálohování x
High Availability x
Fault Tolerance x
Geograficky oddělené lokality x

VMware vSphere MetaCentrum Cloud / OpenStack

Přesměruje na stránky OpenStack.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.