Přehled součástí O365

Upozornění – Ukončení provozu

Aplikace Skype pro firmy byla ukončena ke dni 18. října 2020 a zcela nahrazena aplikací MS Teams. Ta obsahuje kromě chatu a videokonferencí i další funkce pro podporu spolupráce. MU již neposkytuje podporu této aplikaci.

 

Delve Funguje jako nástroj pro zobrazení důležitých informací napříč součástmi Office 365. Na stránce Delve se zobrazují informace a dokumenty, které by pro vás mohly být aktuálně nejzajímavější. Zobrazují se ale pouze ty informace, ke kterým již máte přístup.
 Forms Intuitivní nástroj pro tvorbu formulářů, dotazníků, průzkumů, registrací a podobně. Formulář je možné distribuovat pomocí odkazu, e-mailu, QR kódu či vložením na webovou stránku. Formuláře se vyplňují ve webovém prohlížeči (i na mobilních zařízeních).
 Office Professional Kompletní balík kancelářských aplikací umožňující přístup k službám Office 365. Zahrnuje aplikace Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Access, Publisher, Outlook, OneDrive pro firmy. Součástí je také sada Office Web Apps, která umožňuje pracovat s dokumenty přímo ve webovém prohlížeči.
 Pošta (Outlook)
Cloudová varianta e–mailové schránky umožňující plnohodnotné zpracování e-mailů, kalendářů i kontaktů. Umožňuje přístup k poštovní schránce skrze webové rozhraní a mobilní telefon s podporou ActiveSync. K dispozici je také desktopová a mobilní aplikace Outlook.
 OneDrive pro firmy  Firemní cloudové úložiště s kapacitou 1 TB. Uložené soubory jsou přístupné odkudkoliv přes webové rozhraní, k dispozici je aplikace pro synchronizaci souborů do počítače a také mobilní aplikace pro všechny mobilní OS. Soubory je možné sdílet s dalšími uživateli.
 OneNote  Jeden z nejpokročilejších nástrojů pro organizaci poznámek. Umožňuje zaznamenávat poznámky, organizovat je v několika úrovních, vkládat různé typy objektů (obrázky, videa, výřezy stránek), převádět ručně psané poznámky atd. Poznámkové bloky je možné také sdílet.
 Planner Nástroj pro vedení projektů a týmů. Umožňuje vytvářet plány (komplexní sady úkolů pro daný projekt, tým apod.), vytvářet, přiřazovat a organizovat a třídit úkoly, stejně jako vytvářet přehledy zpracování úkolů, grafy vytížení jednotlivých členů týmu.
 SharePoint  SharePoint je webová platforma společnosti Microsoft, jejímž cílem je usnadnění spolupráce mezi zaměstnanci. Zahrnuje řadu aplikací a nástrojů umožňujících spravovat dokumenty, sdílet a vyhledávat informace, navrhovat a řídit pracovní postupy a mnoho dalšího.
 Skupiny Office 365  Sdílený pracovní prostor pro týmy zahrnující e–mail, konverzace, úložiště souborů (sdílených ve skupině), kalendář, poznámkový blok a nástroj pro plánování aktivit a úkolů členů týmu (aplikace Planner).
 Sway Nástroj pro tvorbu interaktivních webových prezentací, výukových materiálů, fotoalb apod. Vytvořené prezentace je možné šířit a sdílet pomocí odkazu na adresu, na sociálních sítích nebo je vložit do webové stránky.
 Teams Přizpůsobitelný týmový pracovní prostor Office 365 s chatováním.
 Video  Webový portál určený k nahrávání a prohlížení videí v rámci organizace. Je vhodný k sdílení videí z porad, přednášek, prezentací apod.
 Yammer Soukromá „firemní“ sociální síť poskytující přehled o dění na celé MU, stejně jako v menších skupinách na MU. Umožňuje vytvářet skupiny týmů, komunikovat a diskutovat, sdílet informace a dokumenty i šířit informace širokému publiku.