Přehled součástí O365

Upozornění – Ukončení provozu

Aplikace Skype pro firmy bude ukončena ke dni 31. července 2021 a zcela nahrazena aplikací MS Teams. Ta obsahuje kromě chatu a videokonferencí i další funkce pro podporu spolupráce.

 

Delve Funguje jako nástroj pro zobrazení důležitých informací napříč součástmi Office 365. Na stránce Delve se zobrazují informace a dokumenty, které by pro vás mohly být aktuálně nejzajímavější. Zobrazují se ale pouze ty informace, ke kterým již máte přístup.
 Forms Intuitivní nástroj pro tvorbu formulářů, dotazníků, průzkumů, registrací a podobně. Formulář je možné distribuovat pomocí odkazu, e-mailu, QR kódu či vložením na webovou stránku. Formuláře se vyplňují ve webovém prohlížeči (i na mobilních zařízeních).
 Office Professional Kompletní balík kancelářských aplikací umožňující přístup k službám Office 365. Zahrnuje aplikace Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Access, Publisher, Outlook, Skype pro firmy, OneDrive pro firmy. Součástí je také sada Office Web Apps, která umožňuje pracovat s dokumenty přímo ve webovém prohlížeči.
 Pošta (Outlook)
Cloudová varianta e–mailové schránky umožňující plnohodnotné zpracování e-mailů, kalendářů i kontaktů. Umožňuje přístup k poštovní schránce skrze webové rozhraní a mobilní telefon s podporou ActiveSync. K dispozici je také desktopová a mobilní aplikace Outlook.
 OneDrive pro firmy  Firemní cloudové úložiště s kapacitou 1 TB. Uložené soubory jsou přístupné odkudkoliv přes webové rozhraní, k dispozici je aplikace pro synchronizaci souborů do počítače a také mobilní aplikace pro všechny mobilní OS. Soubory je možné sdílet s dalšími uživateli.
 OneNote  Jeden z nejpokročilejších nástrojů pro organizaci poznámek. Umožňuje zaznamenávat poznámky, organizovat je v několika úrovních, vkládat různé typy objektů (obrázky, videa, výřezy stránek), převádět ručně psané poznámky atd. Poznámkové bloky je možné také sdílet.
 Planner Nástroj pro vedení projektů a týmů. Umožňuje vytvářet plány (komplexní sady úkolů pro daný projekt, tým apod.), vytvářet, přiřazovat a organizovat a třídit úkoly, stejně jako vytvářet přehledy zpracování úkolů, grafy vytížení jednotlivých členů týmu.
 SharePoint  SharePoint je webová platforma společnosti Microsoft, jejímž cílem je usnadnění spolupráce mezi zaměstnanci. Zahrnuje řadu aplikací a nástrojů umožňujících spravovat dokumenty, sdílet a vyhledávat informace, navrhovat a řídit pracovní postupy a mnoho dalšího.
 Skupiny Office 365  Sdílený pracovní prostor pro týmy zahrnující e–mail, konverzace, úložiště souborů (sdílených ve skupině), kalendář, poznámkový blok a nástroj pro plánování aktivit a úkolů členů týmu (aplikace Planner).
 Skype pro firmy Nástroj pro komunikaci v reálném čase umožňující instant messaging (chat), audio a video hovory i další pokročilé funkce (sdílení plochy, nahrávání hovorů, konferenční hovory apod.). Aplikace bude ke dni 31. července 2021 ukončena.
 Sway Nástroj pro tvorbu interaktivních webových prezentací, výukových materiálů, fotoalb apod. Vytvořené prezentace je možné šířit a sdílet pomocí odkazu na adresu, na sociálních sítích nebo je vložit do webové stránky.
 Teams Přizpůsobitelný týmový pracovní prostor Office 365 s chatováním.
 Video  Webový portál určený k nahrávání a prohlížení videí v rámci organizace. Je vhodný k sdílení videí z porad, přednášek, prezentací apod.
 Yammer Soukromá „firemní“ sociální síť poskytující přehled o dění na celé MU, stejně jako v menších skupinách na MU. Umožňuje vytvářet skupiny týmů, komunikovat a diskutovat, sdílet informace a dokumenty i šířit informace širokému publiku.