K čemu slouží primární a sekundární heslo

Primární a sekundární heslo MU slouží pro autentizaci (přihlašování) k systémům, které vyžadují ověření identity. Jaký je rozdíl mezi primárním a sekundárním heslem a kde se které používá?

  Primární heslo MU Sekundární heslo MU
K čemu heslo slouží

Primární heslo MU slouží výhradně pro přihlášení k dvěma informačním systémům:

Primární heslo proto jinde nepoužívejte a nezadávejte jej do jiných systémů. K autentizaci do jiných školních systémů, případně pro stahování pošty, je určeno sekundární heslo.

Sekundární heslo MU slouží pro ostatní služby, které využívají autentizačních prostředků IS MU, jako např. k přihlašování:

  • pro o365 nástroje pro komunikaci a spolupráci
    https://login.microsoftonline.com
  • k poště IS MU protokolem IMAP nebo POP3
  • na PC v knihovnách, učebnách a studovnách (např.  Celouniverzitní počítačové studovně)
  • k bezdrátové síti Eduroam
  • na fakultní e-learningové systémy (mimo IS)
Změna hesla

Primární heslo je možné změnit v IS MU

Sekundární heslo je možné zjistit / změnit v IS MU

Další doporučení

S primárním heslem k Osobní administrativě zacházejte vždy mimořádně obezřetně, zejména jej nesdělujte jiné osobě a neposílejte nezabezpečeným způsobem (například běžnou elektronickou poštou).

Správci ISu ani jiní zaměstnanci univerzity nikdy nevyžadují sdělení hesla e-mailem. Pokud obdržíte žádost o zaslání hesla e-mailem nebo o jeho zadání na jinou stránku než IS nebo Inet, s velkou pravděpodobností se jedna o pokus o vylákání hesla.

Neukládejte své heslo do prohlížeče (volba "Zapamatovat heslo" po zadání přihlašovacích údajů). Pokud tuto možnost povolíte, bude moci vaše heslo použít kdokoli, kdo přijde k počítači v době vaší nepřítomnosti, a přihlásit se pod vašimi údaji do Informačního systému.

Zvolte si jiné heslo než primární. Sekundární heslo může být některými systémy posíláno po síti v nezašifrované podobě a je tedy považováno za méně bezpečné.

 

 

Související služby

IS MU INET MU

Používáte starou verzi internetového prohlížeče, která již není podporována. Je možné, že některé aplikace nebudou zobrazeny správně, některé funkčnosti nebudou dostupné, případně budou dostupné v omezeném rozsahu.