Filozofická fakulta MU

LINDAT/CLARIAH-CZ

Projektový tým

Agenda

Na projektu pracuje jako manažerka a zajišťuje především koordinaci všech jeho částí. Studuje na FF MU také prezenční doktorské studium oboru archeologie.

Agenda

Jako odborný garant projektu má na starosti vědeckou komunikaci. To obnáší komunikaci s odbornou veřejností, zvláště s vědci využívajícími ve svém výzkumu informační technologie pro zpracování a analýzu dat, a s přednášejícími začleňujícími do výuky prvky digitálních humanitních věd. Realizuje výzkumy uživatelů a informačních praktik, výsledná zjištění prezentuje a zveřejňuje odbornými kanály vědecké komunikace.

Agenda

Specialista na osvětu a vzdělávání v oblasti dlouhodobého uchovávání dat. V projektu má na starosti uplatnění principů digitálního kurátorství při návrhu a realizaci digitálního archivu.

Agenda

V projektu se věnuje především IT oblasti: budování IT infrastruktury a nasazování systémů pro správu, uložení, archivaci a zpřístupnění dat. Je pracovníkem Ústavu výpočetní techniky, kde se mimo jiné dlouhodobě věnuje problematice digitálních knihoven a dlouhodobého uchovávání digitálního obsahu.

Agenda

V projektu má na starosti především správu metadat a uživatelský výzkum a design. Pracuje také v Ústřední knihovně FF jako koordinátor Open Science.

Agenda

Podílí se na technické realizaci projektu. Kromě toho studuje Aplikovanou informatiku na FI.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.