Filozofická fakulta MU

Co děláme

Chceme vytvořit a dlouhodobě technicky zajistit důvěryhodné úložiště pro digitální sbírky a data vytvářené akademiky FF MU. Podporujeme vzdělávání v oblasti digitálních humanitních věd.

Cíle v bodech

  • Zpřístupnit a propojit zdroje, nástroje a výzkumná data v důvěryhodném úložišti s dlouhodobou ochranou a kurátorskou péčí o data.
  • Podporovat výzkum a projekty využívající digitální zdroje a nástroje, které umožňují řešit tradiční problémy humanitních oborů novými metodami.
  • Podporovat a posilovat výuku zaměřenou na digitální humanitní vědy a jejich metody napříč obory filozofické fakulty. 
  • Zviditelnit zdroje vytvořené vědci na FF MU, stejně jako výsledky využití těchto zdrojů, včetně vědeckých článků a výzkumných dat.

Co je LINDAT/CLARIAH-CZ

Digitální výzkumná infrastruktura pro jazykové technologie, umění a humanitní vědy. Umožňuje archivaci, zpracování, správu a zpřístupnění dat, zdrojů a nástrojů z oblasti umění, humanitních a společenských věd. 

Výzkumná infrastruktura LINDAT/CLARIAH-CZ vznikla z rozhodnutí MŠMT spojením dvou starších infrastruktur. Ke starší infrastruktuře LINDAT/CLARIN, která tvoří Centrum jazykové výzkumné infrastruktury se připojila DARIAH-EU, Digitální infrastruktura pro umění a humanitní vědy. Jejím cílem je zpřístupnit digitalizované datové zdroje v humanitních oborech široké vědecké komunitě v ČR i EU a získat přístup k obdobným zdrojům v LINDAT/CLARIN a DARIAH-EU.

Grantový projekt LINDAT/CLARIAH-CZ je realizovaný v rámci programu OP VaVpl Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, financovaného ze zdrojů Evropských strukturálních a investičních fondů. V přípravě je v této chvíli zapojeno 11 institucí, které společně tvoří konsorcium. Masarykova univerzita je v projektu zastoupena dvěma fakultami: Filozofickou fakultou a Fakultou informatiky. Realizaci na Filozofické fakultě zajišťuje Centrum informačních technologií FF ve spolupráci s Kabinetem informačních studií a knihovnictví a Ústřední knihovnou FF. Projekt probíhá 2019–2022.

[časová osa projektů]

Co je DARIAH-EU

Celoevropská interdisciplinární síť poskytující výzkumnou infrastrukturu pro umění a humanitní obory. Od roku 2014 je budována pod záštitou programu ESFRI založeného Evropskou komisí s cílem zajistit trvalý a otevřený přístup k evropskému kulturnímu dědictví. Síť dnes propojuje stovky vědců z výzkumných zařízení napříč Evropou, v současnosti je členy 19 zemí a dalších 8 s touto infrastrukturou spolupracuje. 

DARIAH-EU otevřeným způsobem poskytuje digitální nástroje a sdílí data, jakož i příslušné know-how. Organizuje vzdělávací akce v oblasti metod digitálního výzkumu, jako jsou workshopy a letní školy, a nabízí školicí materiály pro velké množství témat v digitálních humanitních oborech. Řeší také právní a etické problémy spojené s výzkumným užitím a sdílením vědeckých dat.