Filozofická fakulta MU

LINDAT/CLARIAH-CZ

Čím se zabýváme

Chceme vytvořit a dlouhodobě technicky zajistit důvěryhodnou infrastrukturu pro digitální sbírky a data vytvářené akademiky FF MU. Podporujeme vzdělávání v oblasti digitálních humanitních věd.

Cíle

  • Zpřístupnit a propojit zdroje, nástroje a výzkumná data v důvěryhodné infrastruktuře s dlouhodobou ochranou a kurátorskou péčí o data.
  • Podporovat výzkum a projekty využívající digitální zdroje a nástroje, které umožňují řešit tradiční problémy humanitních oborů novými metodami.
  • Podporovat a posilovat výuku zaměřenou na digitální humanitní vědy a jejich metody napříč obory filozofické fakulty. 
  • Zviditelnit zdroje vytvořené vědci na FF MU, stejně jako výsledky využití těchto zdrojů, včetně vědeckých článků a výzkumných dat.

Výstupy a činnosti

Infrastruktura pro digitální knihovny na FF

Vznikající důvěryhodná infrastruktura pro digitální sbírky vytvářené akademiky na fakultě. Do roku 2022 do ní budou přesunuty čtyři vybrané sbírky. Po skončení projektu bude infrastruktura dále spravována a sbírkám bude zajištěna trvalá dostupnost.

Katalog platforem

Aktualizovaný a volně dostupný přehled digitálních platforem a sbírek, které vznikly na různých oborech FF MU. Obsahuje bibliografické databáze, digitální knihovny s plnými texty, faktografické databáze, slovníky a encyklopedie, geografické informační systémy a jazykové korpusy. Zahrnuje platformy ve všech fázích vývoje, včetně neveřejných nebo teprve vytvářených. 

Přejít do katalogu

Předmět Digitální humanitní vědy (ARTS020)

Celofakultní kurz určený studujícím všech oborů se zájmem o využití digitálních dat a technologií v humanitních vědách. Kurz je vyučován odborníky z univerzity a z praxe a je vypisován v podzimním semestru. Jeho náplň vychází ze srovnání podobně zaměřených kurzů na zahraničních univerzitách.

Pořádané akce

Pořádáme konferenci, workshopy a neformální setkání pro zájemce nejen z fakulty.

Zobrazit přehled akcí

Publikační výstupy

2020

  • Poster na konferenci: MARTINKOVÁ, Pavla a Michal LORENZ. Digging for unspecified information requirements: a case study of Digital Library of Arne Novák users. In DARIAH Annual Event 2020. 2020. Dostupné také z: https://zenodo.org/record/4268269

2019

  • Příspěvek na konferenci: LORENZ, Michal a Pavla MARTINKOVÁ. Towards research infrastructure: data cultures and research platforms. In Information Interactions 2019. Digital environment and information science. 2019. ISBN 978-80-223-4803-4.

Podrobné informace

Co je LINDAT/CLARIAH-CZ

Digitální výzkumná infrastruktura pro jazykové technologie, umění a humanitní vědy. Umožňuje archivaci, zpracování, správu a zpřístupnění dat, zdrojů a nástrojů z oblasti umění, humanitních a společenských věd.

Výzkumná infrastruktura LINDAT/CLARIAH-CZ vznikla z rozhodnutí MŠMT spojením dvou starších infrastruktur. Ke starší infrastruktuře LINDAT/CLARIN, která tvoří Centrum jazykové výzkumné infrastruktury se připojila DARIAH-EU, Digitální infrastruktura pro umění a humanitní vědy. Jejím cílem je zpřístupnit digitalizované datové zdroje v humanitních oborech široké vědecké komunitě v ČR i EU a získat přístup k obdobným zdrojům v LINDAT/CLARIN a DARIAH-EU.

Grantový projekt LINDAT/CLARIAH-CZ je realizovaný v rámci programu OP VaVpl Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, financovaného ze zdrojů Evropských strukturálních a investičních fondů. V přípravě je v této chvíli zapojeno 11 institucí, které společně tvoří konsorcium. Masarykova univerzita je v projektu zastoupena dvěma fakultami: Filozofickou fakultou a Fakultou informatiky. Realizaci na Filozofické fakultě zajišťuje Centrum informačních technologií FF ve spolupráci s Katedrou informačních studií a knihovnictví a Ústřední knihovnou FF. Projekt probíhá 2019–2022.

[časová osa projektů]
Co je DARIAH-EU

Celoevropská interdisciplinární síť poskytující výzkumnou infrastrukturu pro umění a humanitní obory. Od roku 2014 je budována pod záštitou programu ESFRI založeného Evropskou komisí s cílem zajistit trvalý a otevřený přístup k evropskému kulturnímu dědictví. Síť dnes propojuje stovky vědců z výzkumných zařízení napříč Evropou, v současnosti je členy 19 zemí a dalších 8 s touto infrastrukturou spolupracuje.

DARIAH-EU otevřeným způsobem poskytuje digitální nástroje a sdílí data, jakož i příslušné know-how. Organizuje vzdělávací akce v oblasti metod digitálního výzkumu, jako jsou workshopy a letní školy, a nabízí školicí materiály pro velké množství témat v digitálních humanitních oborech. Řeší také právní a etické problémy spojené s výzkumným užitím a sdílením vědeckých dat.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.