Filozofická fakulta MU

témata digitálních humanitních věd podle sylabů kurzů, autorka: Veronika Wölfelová

Chceme vytvořit a dlouhodobě technicky zajistit důvěryhodné úložiště pro digitální sbírky a data vytvářené akademiky FF MU. Podporujeme vzdělávání v oblasti digitálních humanitních věd.

„Digitální humanitní vědy jsou platforma pro setkávání – najednou se spolu mají o čem bavit lingvista, etnograf, ajťák a filosof.“

účastník World Café

Co nabízíme

Aktuálně

Kontakty

LINDAT/CLARIAH-CZ

e‑mail:

Projektový tým

Mgr. Hana Kubelková

manažerka projektu

telefon: 549 49 5658, 777 493 691
e‑mail:

Na projektu pracuje jako manažerka a zajišťuje především koordinaci všech jeho částí. Studuje na FF MU také prezenční doktorské studium oboru archeologie.

Mgr. Pavla Martinková

správkyně metadat

telefon: 549 49 4399, 778 113 367
e‑mail:

V projektu má na starosti především správu metadat a uživatelský výzkum a design. Pracuje také v Ústřední knihovně FF, kde mimo jiné učí studující pracovat s informacemi.

PhDr. Michal Lorenz, Ph.D.

hlavní řešitel

telefon: 549 49 4665
e‑mail:

Jako odborný garant projektu má na starosti vědeckou komunikaci. To obnáší komunikaci s odbornou veřejností, zvláště s vědci využívajícími ve svém výzkumu informační technologie pro zpracování a analýzu dat, a s přednášejícími začleňujícími do výuky prvky digitálních humanitních věd. Realizuje výzkumy uživatelů a informačních praktik, výsledná zjištění prezentuje a zveřejňuje odbornými kanály vědecké komunikace.