Centrum informačních technologií FF
Kancelář e-learningu

4. 5. 2021

Zahájení sběru přihlašovacích formulářů

31. 10. 2021

Uzavření sběru formulářů

20 000 Kč

Finanční podpora pro každý bc. program

Využití technologií při snižování studijní neúspěšnosti

V rámci projektu „Podpora online vzdělávání napříč všemi fakultami Masarykovy univerzity” poskytujeme garantům všech bakalářských programů na Filozofické fakultě finanční, technickou/audiovizuální a metodickou podporu pro rozvoj alespoň jednoho stěžejního předmětu daného programu. Cílem podpory a inovace kurzu je vytvoření nebo úprava elektronické podpory výuky vedoucí k eliminaci studijní neúspěšnosti. Vycházet přitom můžeme i z návrhů možných konkrétních inovací níže na této stránce.

Podpora zahrnuje fixní finanční částku, která bude předána žadateli (garantovi programu) na základě vyplnění přihlašovacího formuláře, ve kterém ve stručnosti popíše, jaký předmět/y vybral, a jak by měla inovace vypadat. Garant programu se sám rozhoduje, zda využije nabízených služeb Kanceláře e-learningu, nebo si inovaci kurzu zajistí v rámci svého pracoviště.

V průběžných týdenních cyklech budeme formuláře vyhodnocovat a poskytovat k nim zpětnou vazbu.

Období řešení projektu bude od 14. 6. 2021 do 31. 12. 2021. Na konci řešení projektů pak bude potřeba vyplnit krátkou závěrečnou zprávu.

Studijní neúspěšnost

Studijní neúspěšnost se týká především bakalářských programů a nejvíce se projevuje v prvním roce studia. Zdroje studijní neúspěšnosti jsou čtyři: neadekvátní volba, nepřipoutání, nezvládánínedostatek koncentrace. Z těchto faktorů nemůžeme ovlivnit faktory na straně studentů, ale můžeme ovlivnit faktory na straně univerzity a také nastavení studijních podmínek.

Zkuste se zamyslet, jakým způsobem můžete inovovat váš kurz s cílem snížit studijní neúspěšnost.

Nabízíme několik bodů jako inspiraci:

 • Doporučujeme zařadit do předmětů v prvním roce studia taková témata, která zatraktivní obor, ukážou, v čem má předmět praktický dopad, v čem je aktuální, což podpoří připoutání studentů k oboru.
 • S ohledem na posílení sounáležitosti s oborem popřemýšlejte také nad zapojením starších studentů do pomoci nováčkům v prvním ročníku. Podobně se pokuste studenty zapojit do probíhajících výzkumů nebo činnosti pracoviště.
 • Často bývá ve studiu jeden předmět, který je pro studenty nepřekonatelný. Zkuste takový předmět vytipovat a popřemýšlet, v čem je pro studující tak náročný a jak by předmět bylo možné zpřístupnit.
 • Na začátku kurzu je vhodné studenty informovat předem, jak je kurz časově náročný, kolik času si mají vyhradit na jednotlivé aktivity. Pozitivní vliv na studijní úspěšnost má také tlak na povinnou docházku. S pravidelností souvisí i průběžné testování, které je poté součástí závěrečného hodnocení. Studenti mají část povinností před zkouškou splněnu, rozložila se jim studijní zátěž, proto mají větší motivaci složit zkoušku.
 • Popřemýšlejte, jak do kurzu začlenit aktivizační nástroje, které pomůžou udržet pozornost studentů a zatraktivní celý proces učení.

Další informace o zdrojích studijní neúspěšnosti a možnostech inovace předmětů za účelem posílení studijní úspěšnosti najdete v přiložených infografikách. Několik konkrétních inovací, které můžete v rámci tohoto programu realizovat, najdete vypsaných níže na stránce.

Postup při modifikaci předmětu s ohledem na posílení studijní úspěšnosti

Zobrazit jako PDF

Zdroje studijní neúspěšnosti a protektivní opatření

Zobrazit jako PDF

Kde najít statistiky vztahující se ke studijní neúspěšnosti

Souhrnnou statistiku studijní neúspěšnosti za jednotlivé fakulty najdete např. v patřičné sekci portálu pro zaměstnance MUNI.

Podrobnější informace o studijní neúspěšnosti ve vztahu k Vašim vlastním předmětům najdete v IS MU v aplikaci Data a grafy k předmětu (případně v sekci Učitel > Hodnocení > Vliv neúspěšného hodnocení předmětu na předčasné ukončení studia). K dispozici zde najdete dvě přehledové statistiky:

 • Vliv neúspěšného hodnocení předmětu na předčasné ukončení studia zobrazuje počet neúspěšně ukončených studií, ve kterých studenti obdrželi ve stejném období, kdy studium ukončili, také neúspěšné hodnocení Vašeho předmětu.
 • Mezisemestrové porovnání úspěšnosti studentů předmětu umožňuje porovnat míru úspěšného ukončení předmětu v jednotlivých obdobích.

Další, tentokrát veřejný zdroj informací je statistika známek daného předmětu, kterou najdete na stránce předmětu v katalogu předmětů IS MU.

Jak lze inovovat kurzy?

Zajištění dostupnosti kvalitních studijních materiálů
Možnost inovace
Jak může pomoci CIT FF
 • pomoc s přípravou výukových videí (služby videostudia)
 • konzultace k natáčení výukových videí svépomocí
 • konzultace ke vkládání studijních materiálů do kurzů v ELFu
Povinná účast v kurzech bakalářského studia
Možnost inovace
 • zapojení prostředků umožňujících lepší kontrolu zapojení studentů v průběhu semestru
Jak může pomoci CIT FF
 • konzultace k možnostem kontroly docházky a dalších aktivit studentů v MS Teams
Identifikace toho, co studentům dělá potíže
Možnost inovace
 • odhalení problematických míst a nastavení vhodné úrovně obtížnosti předmětu na základě zpětné vazby
Jak může pomoci CIT FF
 • konzultace ohledně technického nastavení kurzu i výukových cílů a jejich naplnění
Zapojení aktivizačních technik do výuky
Možnost inovace
 • posílení komunikace mezi studenty a vyučujícími či studenty navzájem v rámci online výuky
Jak může pomoci CIT FF
Vytvoření podpory pro zvládnutí problémových dovedností
Možnost inovace
 • zavedení či vylepšení elektronických podpor pro problémové předměty
Jak může pomoci CIT FF
 • konzultace k tvorbě elektronických kurzů (struktura kurzu, výběr a rozložení aktivit)
 • konzultace ke kombinaci asynchronní části výuky (kurzy v ELFu) a synchronní části výuky (MS Teams) a k propojení obou platforem
Tlak na průběžnou práci v kurzech
Možnost inovace
 • vytvořit v kurzu dílčí průběžné testy a úkoly
Jak může pomoci CIT FF
 • konzultace k nastavení průběžných aktivit v ELFu
Využívání skupinové práce
Možnost inovace
 • vytvoření aktivit pro skupinovou práci studentů v kurzech v ELFu
Jak může pomoci CIT FF
 • konzultace k výběru a nastavení daných aktivit
Zapojení zpětné vazby
Možnost inovace
 • zhodnocení kurzu na základě zpětné vazby různého druhu (dotazníky, reporty o činnosti studentů)
Jak může pomoci CIT FF
 • konzultace k nastavení formuláře pro sběr zpětné vazby studentů
 • konzultace k možnostem sledování aktivity studentů v kurzu v průběhu semestru

Jaké další aktivity zapojit?

Prezentace úspěchů pracoviště
Možnost inovace
 • vytvoření propagačního videa pro dané pracoviště
Jak může pomoci CIT FF
 • konzultace, poskytnutí technického zázemí či přímo pomoc s natočením videa (viz služby videostudia)
Představování úspěšných absolventů a jejich profesního uplatnění
Možnost inovace
 • vytvoření propagačního videa pro dané pracoviště
Jak může pomoci CIT FF
 • konzultace, poskytnutí technického zázemí či přímo pomoc s natočením videa (viz služby videostudia)
Podpora vytváření vztahů mezi studenty
Možnost inovace
 • použití online nástrojů umožňujících spolupráci studentů ve výuce (např. Padlet)
Jak může pomoci CIT FF
 • konzultace k daným nástrojům

Chtěli byste vědět více nebo vám není něco jasné?

Napište nám

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.