Centrum informačních technologií FF 
Kancelář e-learningu

V podzimním semestru 2020 proběhla u fakultního e-learningového prostředí ELF jedna zásadnější změna – přechod na nový životní cyklus.

Co se pojmem životní cyklus ELFu myslí?

Pod pojmem životní cyklus ELFu, fakultní instalace LMS Moodle, se rozumí proces, který stanovuje pravidla pro zakládání jednotlivých kurzů v ELFu a zároveň pravidla pro jejich zánik či archivaci.

Proč bylo nový životní cyklus potřeba zavést?

Nárůst počtu kurzů v ELFu mezi lety 2003–2020.

Stará verze ELFu (převedená na archiv) používaná mezi lety 2012 a 2020 schraňuje všechny kurzy vytvořené napříč lety od roku 2003 na jednom místě, a to i přestože řada těchto kurzů už není ve výuce aktivně využívána.

Kvůli stále narůstajícímu počtu kurzů v ELFu, a tedy i narůstajícímu objemu jeho datové databáze, bylo potřeba přejít na model, v rámci nějž budou do chodu pravidelně zaváděny čisté instalace prostředí Moodle určené pro omezená období.

Během těchto období se tedy bude pracovat s menší datovou databází, než jak je tomu u stávající verze ELFu, a tato databáze se už dále nebude výrazně zvětšovat.

Jak bude nový životní cyklus ELFu vypadat?

Každý akademický rok bude vytvořena nová, čistá verze ELFu.

Paralelně tedy bude existovat více verzí ELFu. Z těchto verzí bude jedna aktivní a zbylé budou uživatelům přístupné v režimu pro čtení coby archivy, a to po dobu pěti let.

Podívat se na ELFu 3 (v chodu do podzimu 2020) Podívat se na ELF 20/21

Co přechod na nový životní cyklus znamená pro tvůrce kurzů a učitele?

Kurzy, s kterými budou tvůrci kurzů a učitelé v nadcházejícím akademickém období potřebovat pracovat, si budou moci převádět do aktivní verze ELFu obdobným způsobem, jakým si vytvářeli nové kopie svých dosavadních kurzů dosud, tedy archivací a obnovou původního kurzu. Po zavedení nového životního cyklu nastane obnova kurzu nicméně již v nové, aktivní verzi ELFu. Návod na převod kurzů do nové verze ELFu najdete zde.

Proces archivace a obnovy kurzy bude tedy probíhat mezi dvěma instalacemi LMS Moodle – starou (popř. archivní), v níž bude záloha pořízena, a aktivní instalací – a bude nyní částečně automatizována.

V nutných případech budou moci učitelé ovšem také kontaktovat pracovníky uživatelské podpory Kanceláře e-learningu CIT FF a požádat je, aby jim potřebný kurz v aktivní verzi ELFu obnovili ručně.

Co nový životní cyklus ELFu přinesl za výhody?

Výhody plynoucí z tohoto modelu jsou zejména vyšší bezpečnost a stabilita ELFu, rychlejší odezva systému a lepší využitelnost dat pro analytické účely.

Další informace

Na co se možná ptáte

Budou v budoucnu další staré verze ELFu někde dostupné (např. ELF 20/21)?

Ano, ale na jiných webových adresách a pouze v režimu pro čtení. Adresa elf.phil.muni.cz, která vede na aktuálně používanou verzi ELFu, povede i v budoucnu na právě aktivní verzi. Staré verze ELFu budou tedy pravidelně přesouvány na jiné adresy. Z aktivní verze ELFu se k nim ovšem vždy pohodlně dostanete kliknutím na dobře viditelný odkaz v horní liště v aktuálně používaném ELFu.

Podívat se na důležitá data

Chtěli byste vědět více nebo vám není něco jasné?

Napište nám

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.