Centrum informačních technologií FF 
Kancelář e-learningu

V podzimním semestru 2020 čekají fakultní e-learningové prostředí ELF dvě změny –
menší obměna vzhledu a především přechod na
 nový životní cyklus.

Co se pojmem životní cyklus ELFu myslí?

Pod pojmem životní cyklus ELFu, fakultní instalace LMS Moodle, se rozumí proces, který stanovuje pravidla pro zakládání jednotlivých kurzů v ELFu a zároveň pravidla pro jejich zánik či archivaci.

Proč je nový životní cyklus potřeba zavést?

Momentální verze ELFu schraňuje všechny kurzy vytvořené napříč lety od roku 2003 na jednom místě, a to i přestože řada kurzů už není ve výuce aktivně využívána.

Kvůli stále narůstajícímu počtu kurzů v ELFu, a tedy i narůstajícímu objemu jeho datové databáze, je potřeba přejít na model, kdy budou pravidelně zaváděny čisté instalace prostředí Moodle určené pro omezená období. Během těchto období se tedy bude pracovat s menší datovou databází, než jak je tomu u stávající verze ELFu, a tato databáze se už dále nebude výrazně zvětšovat.

Jak bude nový životní cyklus ELFu vypadat?

Každý akademický rok bude vytvořena nová, čistá verze ELFu.

Paralelně tedy bude existovat více verzí ELFu. Z těchto verzí bude jedna aktivní a zbylé budou uživatelům přístupné v režimu pro čtení coby archiv, a to po dobu pěti let.

Co přechod na nový životní cyklus znamená pro tvůrce kurzů a učitele?

Kurzy, s kterými budou tvůrci kurzů a učitelé v nadcházejícím akademickém období potřebovat pracovat, si budou moci převádět do aktivní verze ELFu obdobným způsobem, jakým si vytvářeli nové kopie svých dosavadních kurzů dosud, tedy archivací a obnovou původního kurzu. Po zavedení nového životního cyklu nastane obnova kurzu nicméně již v nové, aktivní verzi ELFu. Návod na převod kurzů do nové verze ELFu najdete zde.

Proces archivace a obnovy kurzy bude tedy probíhat mezi dvěma instalacemi LMS Moodle – starou, v níž bude záloha pořízena, a aktivní instalací – a bude nyní částečně automatizována.

V nutných případech budou moci učitelé ovšem také kontaktovat pracovníky uživatelské podpory Kanceláře e-learningu CIT FF a požádat je, aby jim potřebný kurz v aktivní verzi ELFu obnovili ručně.

Co nový životní cyklus ELFu přinese za výhody?

Výhody plynoucí z tohoto modelu jsou zejména vyšší bezpečnost a stabilita ELFu, rychlejší odezva systému a lepší využitelnost dat pro analytické účely.

Další informace

 • Důležitá data a odkazy

  Zveřejní návodu k přechodu na nový životní cyklus

  přelom června a července 2020

  Podívat se na návod

 • Spuštění pilotní verze ELFu pro podzim 2020–⁠jaro 2021

  srpen 2020

  V tomto období bude nová platforma připravena pro přenosy kurzů. Od července bude tedy možné postupně převádět kurzy ze staré verze ELFu do nové verze. ELF v současné verzi poběží ovšem přinejmenším ještě do začátku podzimního semestru 2020.

Na co se možná ptáte

Co se bude dít s kurzy, které si připravuji nebo budu připravovat předem na podzimní semestr?

 

 

Kurzy pro nové období si můžete připravit v aktuální verzi ELFu. Po spuštění nové verze si je budete moci snadno archivovat a převést pomocí funkce obnova kurzu.


Opravdu se musí vytvářet nová verze ELFu, když ta současná „funguje“? 

Současný životní cyklus ELFu je kvůli vysokému a stále rostoucímu počtu kurzů do budoucna neudržitelný. Zavedení nového cyklu má předejít situacím, jako je práci znemožňující zpomalování systému či jeho případné zhroucení. Na limity současných možností narážíme už nyní, i když to uživatelé nutně nepozorují.

 

 Bude současná verze ELFu po zavedení té nové stále někde dostupná?

 

 

Ano, ale na jiné webové adrese a pouze v režimu pro čtení. Adresa elf.phil.muni.cz, která vede na aktuálně používanou verzi ELFu, povede i v budoucnu na právě aktivní verzi. Staré verze ELFu budou tedy pravidelně přesouvány na jiné adresy. Z aktivní verze ELFu se k nim ovšem vždy pohodlně dostanete po kliknutí na dobře viditelný odkaz.Jak bude nový ELF vypadat?

 

 

Oproti současné verzi půjde jen o malou změnu, která se nejvíce projeví na uvítací stránce. Všechny důležité ovládací prvky, na které jste v ELFu nyní zvyklí, budou na svém místě.

Další otázky

Proč je potřeba měnit ELF i po vizuální stránce?

Současný vzhled ELFu vznikl roku 2014 a byl vytvořen na míru tehdejší modifikace LMS Moodle, kterou ELF představoval. Moodle je nicméně stále vyvíjen velkou komunitou vývojářů, kteří se snaží vzhled systému měnit v reakci na současné trendy. S přechodem na novou verzi ELFu, tedy i novou verzi Moodlu, se proto pojí také to, že vzhled ELFu z roku 2014 nebude se současnými parametry Moodlu kompatibilní.

Chtěli byste vědět více nebo vám není něco jasné?