Využijte technologii ve výuce

Stipendijní program FF MU — druh D

Pokládáte studentům při svých hodinách otázky? Jak často Vám na ně studenti odpoví a jak dlouho jim trvá, než se k odpovědi odhodlají? Díky využití technologií můžete zvýšit zapojení studentů do průběhu výuky a výrazným způsobem eliminovat množství studentů, kteří nezvednou po vaší otázce ruku ani na jednu z nabízených alternativ.

Díky aplikacím jako Kahoot nebo Socrative můžete v průběhu hodiny administrovat různé kvízy nebo testy a zjišťovat tak, nakolik studenti porozuměli probírané látce. Máte možnost sledovat výsledky v reálném čase a následně je můžete analyzovat. Zároveň díky těmto nástrojům můžete studentům umožnit pokládat anonymní dotazy, nebo vyjádřit zpětnou vazbu, kterou by si při hodině normálně nechali pro sebe.

Nemají všichni studenti k dispozici vlastní chytré zařízení nebo potřebnou aplikaci? Nevadí. Obraťte se na Kancelář e-learningu s žádostí o zapůjčení iPadů do prezenční výuky.

Požádat o zapůjčení iPadů do výuky

Druh D uvádějte tehdy, když budete s technologiemi pracovat ve větší míře v prezenční výuce, např. když budou studenti při hodinách aktivně používat iPady či budete v průběhu hodiny využívat aplikaci Socrative apod. Pod projekty druhu D nespadá např. používání prezentací ve výuce nebo práce s e-learningovým kurzem v hodině.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.