Kyberbezpečnost, certifikáty a monitoring


Síťová bezpečnost

V rámci zajištění síťové bezpečnosti Masarykova univerzita nabízí svým zaměstnancům kurzy bezpečného chování na internetu, testování odolnosti webových služeb či dokonce možnost zúčastnit se výcviku kyberbezpečnosti ve virtuálním cvičišti.


Zabezpečený přístup

Zaměstnanci a studenti mají možnost se vzdáleně přihlásit do univerzitní sítě pomocí VPN (Virtual Private Networknapříklad z domu, zahraničí nebo z jiné univerzity. Po připojení k VPN se počítač chová tak, jako by byl připojen přímo v univerzitní síti.


Certifikáty

Digitální osobní certifikáty slouží uživatelům k zajištění prokázání jejich digitální identity. Lze je také použít k šifrování např. elektronické pošty. Digitální certifikáty se dále mohou používat k zabezpečení identity serverů (serverové certifikáty).


Monitoring

Služba monitoringu zpřístupňuje statistické informace o výkonu webových aplikací a průběhu jejich interakce s klienty. Výstupem je přehledná zpráva zhodnocující výkon sledovaných aplikací. Dohledové centrum ÚVT MU pak zajišťuje monitoring IT systémů ÚVT i dalších součástí univerzity.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče, která již není podporována. Je možné, že některé aplikace nebudou zobrazeny správně, některé funkčnosti nebudou dostupné, případně budou dostupné v omezeném rozsahu.